lördag 4 oktober 2008

En kreationist som universitetsrektor?

När jag läser om utnämningen av Per Eriksson till rektor vid Lunds universitet, minns jag en händelse för tjugo år sedan.

Jag hade kommit in på grundkursen i geovetenskap. Den ger 20 poäng handfast allmänbildning om jordens utveckling från Big bang till den senaste istiden. Kursen är eftertraktad, inte minst för att den ger behörighet för lärare i naturkunskap, och många sökande kom heller inte in.

En av mina kursare, Kerstin, var en lärare i fyrtioårsåldern. Hon var förkrossande energisk och alltid bäst på tentorna. I kursen ingick en studieresa i Västergötland. En kväll när vi låg i våra våningssängar på vandrarhemmet i Skara och diskuterade dagens övningar, sa Kerstin: ”Ja, det finns ju flera sätt att se på det här” och höll upp några Vakttornet som hon låg och läste.

Jag minns inte att det blev någon vidare diskussion i frågan, men den betryckta, iskalla stämning som spred sig i rummet kommer jag aldrig att glömma. Hon hann i alla fall göra klart för oss andra att hon inte trodde på någonting av det som kursen lärde ut.

För tjugo år sedan blev en person med kreationistiska idéer närmast betraktad som kuriosa. Av alla normalt kritiskt tänkande, var en sådan på sin höjd undantaget som bekräftade regeln. Den omedelbara reaktionen från oss andra var: ”Men varför i all sin dagar ägnar du tid och kraft åt något som du inte ens tror på??”

Idag, med kunskap om bland andra Livets Ords uttalade agenda, vet vi att det finns en stark ambition inom trosrörelsen att ta sig in på höga poster i samhällslivet. Vad som var Kerstins syfte vet jag inte. Kanske var det att i största allmänhet öka sina chanser att få en lärartjänst. Men hur agerar hon i sin yrkesroll om hon undervisar i naturkunskap? Blev hon ett officiellt sanktionerat alibi som behörig lärare i en religiös friskola? Eller står hon idag i ett klassrum i en allmän icke-konfessionell skola och lär ut naturkunskap, men med kommentaren att ”Det finns fler sätt att se på det här”.

Min spontana ilska då, var att hon tog upp en utbildningsplats från någon annan som faktiskt anammade det vetenskapliga synsättet. Dessutom kände jag förundran över hennes självövervinnelse att ändå vara så bra på något som hon inte ens trodde på. Idag är jag mer arg över att hon troligen blockerar en plats som naturkunskapslärare, där hon får tillfälle att på ett subtilt sätt sprida uppfattningen att eleverna faktiskt inte behöver tro på det hon lär ut.

Det är i ljuset av den här upplevelsen, som jag med oro läser om utnämningen av Per Eriksson till rektor för Lunds universitet.Per Erikssons kommentar i Sydsvenskan 3 okt

Sydsvenskan 3 okt
Sydsvenskan 3 okt
Sydsvenskan 3 okt
Sydsvenskan 26 sept

Dagen
Dagen

Jag har skrivit mer i ämnet här:
Rädda skolan från kreationismens fördumning
Smygmission i svenska klassrum

18 kommentarer:

Anonym sa...

Jag blir nog mer oroad över att ett universitet kan hålla sig med lärare som är så okunniga. Inte bara om religion eller vad pingst står för. Och framförallt - inte känner till att vi har både yttrandefrihet och religionsfrihet inskriven i grundlagen.
Ska vi kräva av alla - rektorer, läare etc - att de i detalj skriver ner vad de tror på, om de är ateister, humister eller kristna, muslimer, eller buddhister. Dessutom - alla kristna tror på bibelns ord. Är de därmed kreationister ? Ska de därmed svartlistas från offentliga jobb ?
Vilket samhälle har vi inte då - jämför gärna med situationen i 30-talets Tyskland. Då var det judarna, och de håller väl inte måttet heller i dina ögon. Ja, nog finns det anledning att vara skrämd.

Anonym sa...

Nazijämförelsen är intressant. Det är helt fritt att vara nazist i Sverige, en rättighet enligt grundlagen. Det är dock en position som gör individen direkt olämplig i många instanser.

Camilla Grepe sa...

Ja, vi har religionsfrihet. Det betyder att vi får tro på vad som helst.

Men om vi tror på vad som helst betyder det också att vi inte alltid är lämpliga att vara universitetsrektorer (eller lärare).

Judarna förföljdes på grund av sin etnicitet, oavsett om de var sekulära eller ej.

Thinker sa...

Eriksson får naturligtvis tro, om han nu vill slösa sin tankemöda och tid på detta.

Det som oroar mig är att Eriksson inte vill klargöra att hans tro inte kommer att lägga några hinder i vägen för forskningen vid universitetet om den skulle stå i strid med hans religiöst grundade uppfattning. Istället för att undanröja alla tvivel genom att vara tydlig vägrar han att svara på frågor och underblåser därigenom misstänksamheten.

Anonym sa...

Och vem avgör då vem som tror rätt. Och gäller det isåfall alla -att tro rätt.Inte hur bra man är i sin yrkesroll.Får man t ex vara kommunist, eller vänsterpartist, eller ...

Beträffande Judarna - judendomen är en religion och det spelade en inte oväsentlig roll för nazisterna. F.ö pågick liknande "förföljelse" mot kristna i Ryssland under vänstergubbarna Lenin och Stalins regimer. Argumentationen påminde även då om det som framförs i denna fråga. Detta är oroande, eller ?

Anonym sa...

Jag blir också mer oroad över universitetets okunnig lärare, det är hets på religonen. Vänta o se hur han är som lärare och rektor först!

Camilla Grepe sa...

Det är trevligt att ni uppmärksammar min blogg grabbar, men kan ni inte skriva under eget namn?

Eric Wadenius sa...

Bra skrivit Camilla, jag instämmer.

Det handlar inte om religionsfrihet i detta fall. Det bekommer mig inte om Eriksson tror att människan överlever döden, som exempel, om detta är en del av hans religiösa övertygelse. Hans åsikter om livet efter detta behöver inte påverka hur han driver universitetet.

Men om Eriksson tror att jorden varit utsatt för en världsomspännande översvämning och att människan inte är resultatet av en självförsörjande långsamt kumulativ evolutionär process så är det en helt annan sak. Det handlar då inte om hans inställning till det övernaturliga utan om hans inställning till det naturliga. Det handlar om hans inställning till den vetenskapliga metoden som bästa medel för att undersöka naturen och hans tilltro till de svar som metoden ger.

Eriksson har haft chanser att kommentera sin inställning till exempelvis stamcellsforskning och homosexualitet då TV4-nyheterna kontaktade honom och han har även fått denna chans i Sydsvenskan. Båda gånger valde han att inte kommentera sin syn på homosexualitet och stamcellsforskning.

Det handlar inte om kritik mot hans religiösa övertygelse utan enbart om undrande kring hans inställning till vetenskap och etik.

Jag tycker att detta är en viktig diskussion som vi, i alla läger, religiösa och humanistiska, bör föra. Vi måste få folk att förstå att en religiös åsikt också är en åsikt, som alla andra åsikter, och skall bemötas med samma kritiska sinne.

Peter sa...

Hur bra det är med ateistiska rektorer såg i Sovjetväldet. Det är som det är sagt, när människor inte tror på Gud länge, så tror de på vad som helst i stället.
Merparten av Lunds universitets rektorer har varit kristna genom åren, vilket inte varit till någon nämnvärd skada.

Nuvarande rektorn Göran Bexell är mig veterligen prästvigd i svenska kyrkan och tror med säkerhet på att Gud har skapat världen.

Anonym sa...

En stor del av världens forskarsamfund är praktiserande inom en monoteistisk religion. En del av dem har mottagit Nobelpris. De har då av andra erkänts för sina empiriska resultat.De tycks således kunna skilja på äpple och päron.
Vetenskap och religion svarar på olika frågor.

Camilla Grepe sa...

Jörn, har jag uppfattat dig rätt om du menar att Per Eriksson i sin eventuellt framtida roll som universitetsrektor, på en enkel fråga om hur han ser på jorden och livets utveckling, med hedern i behåll ska kunna ge två helt olika svar?

Eric Wadenius sa...

Jörn, det är ingen bra idé att nämna Nobelpristagare. Av Nobelpristagarna i vetenskaperna har enbart ett fåtal (färra än 10) trott på en personlig gud. De hundratal andra som vunnit detta pris trodde inte.

Men det är inte det som denna debatt handlar om! Gå in på följande länk och se hur Eriksson svarar på enkla frågor där han hade kunnat ge svar som hade gjort denna debatten onödig.
http://sydsvenskan.se/lund/article374725/Tre-kommentarer-fran-Per-Eriksson.html

Camilla Grepe sa...

Länken igen:

http://sydsvenskan.se/lund/article374725/Tre-kommentarer-fran-Per-Eriksson.html

Camilla Grepe sa...

Okej, tekniken strular och länken kapas. Jag kommer att länka till detta i det ursprungliga inlägget.

Anonym sa...

EFK tillhör inte trosrörelsen. Men det är förvisso alltid roligt med konspirationsteorier. Fast i det här fallet är du verkligen ute och cyklar.
Dessutom skulle det vara roligt att få veta var motsättningen ligger mellan vetenskap och en tro på en skapare enligt dig? Einstein och Newton t.ex. var troende. - Däremot var Hitler och Stalin ateister. ;-)

/ erik

som bor på www.exlibris.nu

Eric Wadenius sa...

Erik,

Tror du att Einstein var troende i bemärkelsen att han trodde på ett bibliskt budskap så har du inte läst mycket av det som Einstein har skrivit. Tror du att han trodde på en personlig gud så är du också fel ut.

Einstein var som mest deist, men sannolikt panteist. Han användde gud, like Stephan Hawkins, som en metafor för universums natur.

Steget därifrån till en personlig gud är enormt.

Anonym sa...

Religionerna ger berättelser om livets källa och ursprung. Vetenskapen har teorier om livets utveckling vilket för många enskilda praktiserande inom religionerna inte alls motsäger deras tro på en gud som de tror alltid ha existerat.

Anonym sa...

Jag tror att Universum skapades av det flygande Spagettimonstret. Exakt samma bevis utnyttjas av kreationister/religiösa, men dom kallar sitt moster för Gud.
www.venganza.org