torsdag 23 oktober 2008

Leijonborg svarar Sacrédeus om "kristofobin"


Lennart Sacrédeus (kd) har ställt en fråga i
riksdagen:

"
Denna form av intolerans mot troende personer av kristen övertygelse, i en miljö präglad av en annan religion eller som i huvudsak är sekulär, skulle kunna kallas kristofobi. /.../ Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder mot kristofobin inom den akademiska världen?"

Han har fått svar från Lars Leijonborg:

"Jag kan mot den bakgrunden inte se behov av särskilda åtgärder mot intolerans mot kristna i den akademiska världen."


Enligt tidningen Dagen är Lennart Sacrédeus fortfarande inte nöjd:

"Att kritisera en religion är något helt annat än att en enskild medlem ska bli ifrågasatt utifrån sin samfundstillhörighet eller livsåskådning."

Ska vi gissa att Lennart Sacrédeus önskar åter lagen om trosfrid? På annat sätt kan man inte tolka hans önskemål om åsiktsimmunitet för religiösa personer.

Det kan vara värt att reflektera över hur väckelserörelsens grunddokument Lausannedeklarationen står i konflikt med den vetenskapliga metoden. Diskussionen lär fortsätta.

Dagen 081022Inga kommentarer: