fredag 24 oktober 2008

Kyrkoavgiften och jobbskatteavdraget

En motion till Kyrkomötet har föreslagit att kyrkomedlemmar med de lägsta inkomsterna befrias från kyrkoavgift. Kyrkomötet avslog motionen men konstaterar att:

Införandet av jobbskatteavdraget har komplicerat situationen. Pensionerna beskattas hårdare än inkomst från arbete, sommararbetande ungdomar betalar kyrkoavgift men ingen skatt.”

Den som inte vill betala kyrkoavgift alls, anmäler sitt utträde senast den 31 oktober.


Dagen

Inga kommentarer: