fredag 12 september 2008

Rädda skolan från kreationismens fördumning

Är det rimligt att tro att hela naturvetenskapen är en bluff? Eller ännu värre, att forskare mörkar resultat som strider mot den naturvetenskapliga världsbilden?

Det är ett av argumenten när religiösa kreationister vill att skolan ska lära ut skapelseberättelsen och evolutionsteorin parallellt i skolans biologiundervisning. Men kreationism är inte en vetenskap. Kreationism är en religiös uppfattning. Sedan några år höjs röster för att det ska råda "rättvisa" mellan de två synsätten, men det är ett argument som leder helt fel. Eller ska även geografin, i rättvisans namn, undervisa om att jorden är platt?

Biologin i skolan har två uppgifter: Som allmänbildning för flertalet och som kunskapsgrund för blivande naturvetare.
De senare är oerhört betydelsefulla för ett välstånd som skrämmande många tar för självklart. Miljontals timmar har ägnats åt forskning inom biologins olika inriktningar för att uppnå den medicinska standard som vi drar nytta av idag, och kommer att få tillgång till i framtiden, om vi inte sågar av den kunskapsgren vi sitter på.

Släng ut mobilen, datorn, medicinerna och allt annat vi tar för givet, så kanske det går att föra en seriös diskussion om nyttan av forskning och vetenskap. För var hade vi befunnit oss idag om detta vetenskapsförakt fått fäste under 1700-talets upplysningstid? Det är skrämmande att vi har hamnat i den absurda situationen att behöva värna skolan från religiös fördumning.


Dagen
Dagen

1 kommentar:

Robert sa...

Du som verkar vara så upplyst, när det gäller religion, eller kanske, när det gäller vetenskap?!:
- Vet du vem det var som stod bakom utvecklandet av Big Bang-teorin?
- Passar det som Bibeln beskriver om Anti-Krist in på någon organisation? Vilken?
- Säger dig uttrycket "VICARIUS FILII DEI" något?

Hälsn Robert