torsdag 23 oktober 2008

Röster om "kristofobin" i Sveriges Radio

Lennart Sacredéus uttalade sig idag i Sveriges Radio, och sa apropå debatten kring den nye rektorn vid Lunds universitet:

”Ingår det i anställningskraven, ska man behöva svara för sin livsåskådning för att man ska kunna få en statlig tjänst?/.../ Ska man behöva redogöra för sin samfundstillhörighet?”

Svaret är naturligtvis nej. Det ingår inte i anställningskraven. Är det en nyhet för Lennart Sacrédeus? Det kan jag inte föreställa mig. Men det är en retorik som Sacrédeus tar till när han vill slippa få sin ideologi granskad och kritiserad.Sacrédeus efterlyser dessutom ett samhällsklimat där man inte får:

"...raljera och visa total respektlöshet för troende människor."

På den punkten kan jag bara konstatera att jag och Sacrédeus är totalt oense. Har man idéer och åsikter som inte tål granskning och kritik bör man omgående skaffa sig nya och ljuståligare.

Vem som helst som söker jobb och läser annonser kan hitta formuleringar i stil med: ”Vi förutsätter att du delar våra värderingar”. I fallet med Per Eriksson uppstod det tvivel om ifall han delade vetenskapens uppfattning om en naturlig värld.

Men notera att Per Eriksson inte blev diskriminerad inom den formella antagningsprocessen. Däremot blev han kritiskt granskad och ifrågasatt av blivande medarbetare och utomstående debattörer. Det var inte konstigare än så. Han fick tjänsten, men det är ett sundhetstecken för ett öppet samhälle att han inte undkom debatten.


Inga kommentarer: