fredag 31 oktober 2008

Gud och det akademiska grälet

Det är intressant att notera trenden att uppmärksamma dem som på något sätt kombinerar sin prästroll eller sin starka tro med vetenskap. Senast i en ledare i Barometern berättar Lotte Lundgren om forskaren Ingrid-Maria Bergman som utan problem kombinerar genetikforskning med sin prästroll:


”Nej, hon tycker snarare att tron och genetiken befruktar varandra. Nu är det hög tid att reflektera teologiskt kring forskningens nya rön för Svenska Kyrkan. Många präster har inga som helst problem att koppla samman evolutionen med kristen tro. Om man har möjlighet att titta på livets skapelse ur två synvinklar är det ju bara än mer fantastiskt. Att ta på sig ett par biologiglasögon och sedan ett par teologiska glasögon är inget som helst problem för Ingrid-Maria Bergman och hon känner inte att det hotar Gudsbilden alls.”


Men att glänta på dörren mellan tro och vetande är att släppa lös en brokig samling människor som under kravet av missionsbefallningen lärt att ändamålet helgar medlen. Man ska tro på Gud, Jesus och den Helige ande. Och/eller, punkt. För in trillar inte bara Ingrid-Maria Bergman med sin domesticerade svenskkyrkliga teologi, utan även ID-förespråkaren och fundamentalisten, vars uppfattning kan sammanfattas:


”Vetenskapen är ju inte överens om någonting, men Bibeln har hållit fast vid sin sanning i flera tusen år!”


Religionen handlar nu ytterst sällan om vad den eventuella guden har på hjärtat, utan hur gudens jordiska uttolkare väljer att sköta snacket. Bara den genanta mångfalden i levnadsregler borde få en sansad människa att inse att det är någonting lurt med det här. Mycket lurt.


Det är inte konstigt att den intelligenta, men okunniga, människan under årtusenden funderade över sitt ursprung. Vetenskapen blev den pålitliga metoden att inhämta kunskap, men den kom också att hota den maktställning som religionerna har haft över människor.


För det är det akademiska grälet som jag anser vara vetenskapens storhet. I den akademiska världen finns det ingen tystnadskultur. Den är fri från dogmer och det är hela tiden ny, bättre och säkrare kunskap som är målet.


Vad forskningens nya rön kan få för betydelse för Svenska kyrkan kan vi bara sia om. Det ska bli intressant att följa utvecklingen. Redan nu är kyrkan en ideologisk koloss på lerfötter. Ska förnuftet driva den mot ett fritt fall, eller återuppstår den som en feelgood-konsult för en generation fostrad i New Age?


:::::::::::::::

Läsvärt på bloggen Terra Incognita om konflikten mellan vetenskap och religion.

:::::::::::::::Dagen

Inga kommentarer: