tisdag 21 oktober 2008

Hedersprofeten

Vem har i dessa dagar undgått bråket mellan Marcus Birro och Katrin Zytomierska? Knappt har KZ sparkats från sitt jobb på TV4, ackompanjerat av hot om polisanmälan från MB och ursäkt från KZ förrän dramat tar en ny vändning och MB gör avbön på Newsmill. Ett raderat blogginlägg av MB från i somras luktar-inte-så-gott-om-man-får-säga-så.
Samtidigt har Stockholms stift hållit sin firmafest Gud 08”. Stiftet har utsett Marcus Birro till ”hedersprofet” i stiftet. Arvet från den Augsburgska trosbekännelsen förpliktigar, men beslutet att utse Marcus Birro till profet var kanske att driva frågan väl snabbt.
Kanske katolska kyrkans saktmodighet i deras kanoniseringsärenden kan rekommenderas? Med eller utan assistans av en djävulens advokat, men här trampade Svenska kyrkan åter mitt i prick - om än i klaveret.
Aftonbladet
Aftonbladet 081022

Inga kommentarer: