lördag 25 oktober 2008

Drogtester och kyrkobesök

Skolinspektionen har kritiserat de så kallade "frivilliga drogtester" som införts i en högstadieskola i Landskrona. Skolinspektionen anser att det inte finns någon garanti för att testerna verkligen blir frivilliga. Eleverna kan uppleva tvång genom grupptryck eller genom sin beroendeställning till skolpersonalen, resonerar myndigheten.

Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens pressmeddelande

HD 081024

Inga kommentarer: