onsdag 15 oktober 2008

Svenska Evangeliska Alliansen


"Vi manar alla kristna att allvarligt kämpa för den bibliska sanningen."

Svenska Evangeliska Alliansen

Varför argumentera, när folk själva så förtjänstfullt visar vilka idéer de stöder? Den tillträdande rektorn vid Lunds universitet, Per Eriksson, är medlem i Evangeliska Frikyrkan som tillhör Svenska Evangeliska Alliansen, SEA.

För allmänheten är SEA kanske mest känd för sin kampanj Bevara äktenskapet. När man ändå läser in sig, ska man heller inte missa att ta del av Lausannedeklarationen som är ett grunddokument för hela den evangelikala väckelserörelsen. Känsliga personer varnas, denna läsning är hard core för en aningslös och oförberedd ateist.

En av SEAs medlemmar är Tuve Skånberg, direktor för Claphamintitutet och riksdagsman (kd). Man kan hoppas att
Per Eriksson och han inte är av samma uppfattning i alla frågor.
Nåväl, den senares uppfattning om forskningsklimatet och kreationismens plats i utbildningsväsendet kan man läsa om här.


Sydsvenskan

Inga kommentarer: