torsdag 19 november 2009

Jag har blivit utskälld av en riksdagsledamot (Kd)

Riksdagsledamoten Eva Johnsson (Kd) ger mig en rejäl avhyvling under rubriken "Militant ateism krattar manegen". Hon uppskattar inte min anmälan mot skolan i Vederslöv. Så här skriver hon:

"Tyvärr håller vissa grupper på att förgifta svenskarnas frikostighet. I sin iver att driva utvecklingen ”åt rätt håll” skapar man en förnekande och ifrågasättande inställning till vår egen bakgrund av kultur, historia och religion. Ett slags omvänd intolerans mot våra egna historiska traditioner som varken gagnar oss som är födda i Sverige eller de som väljer att flytta hit.

Ett strålande exempel på intoleransens dumhet hittar vi i min egen lilla småländska by, Vederslöv. Byskolan avslutade nyligen ett historiskt projekt. Eleverna fick skapa en känsla av att bo och leva i Vederslöv för 130 år sedan. Teoretisk kunskap kompletterades med sinnenas upplevelse och eleverna fick göra en ”tidsresa” under en hel dag. I ett moment ingick att en flicka läste trosbekännelsen./.../Anmälaren menar att momentet med trosbekännelsen kan anses diskriminerande. Dumhet, intolerans och inskränkthet fick ännu ett ansikte."

Till att börja med konstaterar jag att Eva Johnsson (Kd) är slarvig. Jag har inte nämnt ordet diskriminering, utan konstaterar att det som är förbjudet, inte bör vara tillåtet, ens med ursäkten att det sker som ett rollspel. Jag hänvisar till RF 2:2.

Man skulle kunna rycka på axlarna, om det inte vore för att Eva Johnsson (Kd) uppbär 55.000 kr i månaden för att sitta i Sveriges lagstiftande församling. Jag ifrågasätter också legitimiteten hos en riksdagsledamot, som utifrån så uppenbart egna syften, underkän- ner en persons rätt att göra en anmälan om ett förmodat lagbrott.

Eva Johnsson (Kd) försöker att göra min anmälan till ett uttryck för "främlingsfientliga krafter som nu börjar se gryningsljus i svensk politik". Samtidigt är hon blind för det uppenbara:
  • Skolan är obligatorisk
  • Undervisningen ska vara icke-konfessionell
Barnens integritet kräver att skolan utgör en religiös frizon. En avgörande förutsättning för att den obligatoriska skolan ska fun- gera för alla, är att föräldrarna kan vara förvissade om att detta efterlevs, eftersom skolobligatoriets legitimitet annars äventyras.

Egentligen är det enkelt: Har vi rätt att slippa kyrkan och prästerna under obligatorisk skoltid? Frågan borde inte ens behöva ställas.


Eva Johnssons debattinlägg dök upp även i Smålandsposten

13 kommentarer:

Peter T sa...

Skolobligatoriet har varit legitimt sedan 1842.
Sverige fick religionsfrihet 1951.
Menar du att skolobligatoriet var illegitimt mellan de årtalen?

Skolan kan aldrig vara en religiös frizon då samhället inte är det.

Det nu aktuella fallet behandlade samhällskunskap och historia, men en beröringspunkt åt religionshållet.
Då samhället idag och historiskt innehållit religion och religösa värderingar, så skulle det bli fråga om historieförfalskning om detta förmodade lagbrott skulle leda till fällande dom.

Som folkvald politiker så gäller lojaliteten i första hand till partiet och i andra hand till väljarna. En riksdagspoiliter som inte har en önskan att förändra nuvarande lagstiftning i viss riktning bör låta bli att kandidera, så det är väl bara att acceptera att hon försöker opinionsbilda i enlighet med sina lojaliteter.

Med tanke på att din blogg innehåller så sparsamt med kritik mot minoritetsreligioner så tycker åtminstone inte jag att den kan betraktas som främlingsfientlig. Men fientlig är väl kanske ett inte helt missvisande epitet?

Eva-Marie sa...

Hej
Jag läste hennes artikel, det var mycket skit på samma gång! Än en gång , att prata med en religiös om att man inte är troende är som att prata med en vägg.
Dom fattar inte vår ståndpunkt , LÄRARE I SKOLAN ---PRÄSTER I KYRKAN.
vänligen , Eva-Marie

Camilla Grepe sa...

Peter T: Skolobligatoriet har varit legitimt sedan 1842.
Sverige fick religionsfrihet 1951.
Menar du att skolobligatoriet var illegitimt mellan de årtalen?

Camilla: Skolobligatoriets legitimitet har krävt efterlevnad av vid varje tillfälle gällande lagar.

Peter T: Skolan kan aldrig vara en religiös frizon då samhället inte är det.

Camilla: Samhället är sekulärt och grundlagen ger oss religionsfrihet. Detsamma ska gälla skolan.

Peter T: Det nu aktuella fallet behandlade samhällskunskap och historia, men en beröringspunkt åt religionshållet.
Då samhället idag och historiskt innehållit religion och religösa värderingar, så skulle det bli fråga om historieförfalskning om detta förmodade lagbrott skulle leda till fällande dom.

Camilla: Ett religiöst inslag som är förbjudet, blir inte tillåtet vare sig det dyker upp i historia, samhällskunskap eller syslöjd.

Peter T: Som folkvald politiker så gäller lojaliteten i första hand till partiet och i andra hand till väljarna. En riksdagspoiliter som inte har en önskan att förändra nuvarande lagstiftning i viss riktning bör låta bli att kandidera, så det är väl bara att acceptera att hon försöker opinionsbilda i enlighet med sina lojaliteter.

Camilla: Om Eva Johnsson vill opinionsbilda för att svenska skolbarn ska läsa trosbekännelsen så är hon fri att göra det. Att förfasa sig över att någon anmäler något som hittills betraktats som ett brott är ointelligent. Jag bildar härmed opinion MOT att Eva Johnsson blir invald i riksdagen vid nästa väl.

Peter T: Med tanke på att din blogg innehåller så sparsamt med kritik mot minoritetsreligioner så tycker åtminstone inte jag att den kan betraktas som främlingsfientlig. Men fientlig är väl kanske ett inte helt missvisande epitet?

Camilla: Min blogg är uttalat fientlig mot religiös dumhet och kristet missionerande i en skola som enligt lagen ska vara icke-konfessionell. Jag har inget emot invandring, men anser att vi har lättast att mötas på en sekulär arena där så lite som möjligt skiljer oss åt. Att mobilisera en kristenhet som ”försvar” mot muslimskt inflytande är kontraproduktivt och leder bara till ett fullständigt meningslöst religionskrig. Hjälp istället invandrade muslimer att växa in i det svenska samhället. Många har dessutom kommit hit för att undkomma ett religiöst förtryck. En allmän skola som är uttalat kristen kommer alltid att stöta ifrån sig troende muslimer, gynna religiösa friskolor och försämra för kommande generationer att lära känna varandra på det självklara sätt som den allmänna skolan bidrar till.

Peter T sa...

Det är ju en viss skillnad mellan att skolan skall vara "sekulär", d.v.s. inte pådyvla eleverna en viss trosinriktning som kristendom eller ateism, och att vara en "religiös frizon".
En religiös frizon förutsätter nämligen att troende människor, även ateister, skulle utestängas från skolan och det skulle definitivt vara ett brott mot regeringsformen.

Det information du fått om att det är förbjudet att läsa trosbekännelsen skall bli intressant att följa i domstol.
En uppläsning av trosbekännelsen med efterföljande analys av innebörden tycker jag låter som relevant för religionskunskapämnet.
Jag kommer t.o.m. ihåg att jag läste den muslimska trosbekännelsen i högstadiet och analyserade dess innebörd.

Att däremot be en skolklass att resa sig upp och tillsammans bekänna sin tro genom trosbekännelsen kan ju dock inte vara ett obligatoriskt moment i en svensk skola enligt gällande lag.

Camilla Grepe sa...

@Peter T

Jag använder uttrycket "religiös frizon" för att det är allmängiltigt och tydligt. Mig veterligt finns det inte definierat i lagen och har således inte den innebörd du försöker tillskriva det. Själv definierar jag religiös frizon som en plats där vi möts utan att gå in på, eller redovisar, varandras eventuella religiösa tillhörighet.

Ja, det ska bli intressant att följa vad det blir för beslut i frågan. Informationen om att det är förbjudet att läsa trosbekännelsen har jag fått från en jurist på Utbildningsdepartementet. Det är ganska uppenbart att det man ursprungligen avsåg, var att ta med elever till kyrkan och låta dessa läsa trosbekännelsen i rollen som sig själva.

Fortfarande gäller att jag vill veta om denna regel sätts ur spel om man låter elever läsa trosbekännelsen som en del av ett rollspel.

Om detta förfarande tillåts tror jag att vi kan se fram emot en strid ström av kyrkobesök där elever, utklädda i 1800-talskläder, tillåts läsa trosbekännelsen under förevändning av rollspel. Endast fantasin sätter gränsen, skulle man kunna säga.

Frågan om trosbekännelsen kommer INTE att behandlas i domstol som du skriver, utan bedömas av Skolinspektionen. Skolinspektionen saknar dessutom sanktionsmöjlighet.

Vad gäller dina egna erfarenheter: Fick du ställa dig upp i en moské när du läste den muslimska trosbekännelsen?

Peter T sa...

Mina studier av de stora religionernas grundstenar, inkl. muslimska trosbekännelsen skedde under religionskunskapen, där den stod i skrift i läroboken.
Innehållet och innebörden diskuterades i klassrummet under lärarens överinseende.
Även besöket i synagogan diskuterades både före och efter för att analysera vad religionens representant hade sagt.

Skolinspektionens granskningar ger jag inte mycket för, då de tenderar att åsidosätta undervisningssituationens pedagogik till för mån för anmälarens åsiktsförklaring.
Det återstår att se hur de värderar detta ärende, men jag antar att du meddelar detta på hemsidan.

F.ö. så kan man ju undra vad som är så hemskt med att omformas från ateist/agnostiker till troende?
Jag tycker inte att jag är en sämre eller mer elak människa nu än jag var tidigare. Jag vet faktiskt inte någon kristen som jag känner som har blivit en sämre människa av att komma till tro, i de flesta fall tvärt om.

Camilla Grepe sa...

@Peter T

Det är säkert fint och bra att vara troende, men barn ska ändå inte bli missionerade i skolan.

Det hänger ihop med vår författning. Blir Sverige en teokrati kommer det säkert att bli en ändring på det.

Eva-Marie sa...

Hej
Du Peter T, du är kanske inte elakare nu än innan men låt oss slippa ditt och andras religiösas dravel.Tack
vänligen, Eva-Marie

Camilla Grepe sa...

@Eva-Marie

Där var vi synkade!

Peter T sa...

@Eva-Marie
Jag kan inte minnas att jag varit otrevlig på minsta vis i denna blogg.
Om det är så hemskt att få en inblick i hur en troende människa tänker, varför då inte hoppa över att läsa kommentarerna?

@Camilla
Vill du att jag skall sluta kommentera på din blogg för att jag är troende? Eller är du synkad med Eva-Marie av någon annan anledning?

Camilla Grepe sa...

@Peter T

Jag och Eva-Marie lyckades skicka våra kommentarer i samma minut.
Nej, jag vill verkligen inte att du ska sluta kommentera. Du är välkommen här.

Peter T sa...

@Camilla
Tack för att din blogg är öppen för en vänligt samtal med oliktänkande.

Jag tycker inte att teokrati är ett önskvärt statsskick, men jag anser heller inte Sverige någonsin varit det.

Anonym sa...

Hej
Där håller jag med dig Peter T. Må vi aldrig få ett teokratiskt statsskick ej heller en gnutta av det. Här i Malmö jobbar scientologerna med en agressiv värvningskampagn för tillfället. De har sitt högsäte i Arlöv och där har varit en del lokalpolitiker inbjudna på diverse aktiviteter. Vem vet, snart så kanske skåningarna börjar dyrka rymdgubbar och det är väl inte sämre än andra gudar och gudinnor!?
Min ståndpugnt är, låt barnen vara ifred i skolan med lärare som undervisar fakta och till kritiskt tänkande. Låt också alla kroppsdelar vara intakta på det nyfödda barnet.
vänligen , Eva-Marie