fredag 27 november 2009

Klarar (Fp) att tolka sina egna lagförslag?

Sedan en tid tillbaka försöker jag utröna de olika riksdagspartiernas uppfattning i en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Igår fick jag svar från (Fp). För säkerhets skull från två olika personer, men likalydande och inom loppet av en timme. Min fråga var:

"
Vi ska få en ny skollag. I inledningen till det förslag som varit ute på remiss, hittar man följande: 1 kap. 3§ ”Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell.” Min fråga är: Vad är enligt (Fp) ett ”konfessionellt inslag” i skolan?"

Svaren löd så här:

"Konfessionella inslag är religiösa inslag såsom bön och predikan. Sådana inslag måste i skolan vara frivilliga och inte en del av undervisningen."

Det var bara ett problem: Det är helt rätt svar, men på en annan fråga. Svaret beskriver nämligen vad som ska gälla för religiösa friskolor. Jag gav (Fp) en ny chans och skickade en förtydligande fråga. Denna gång får Folkpartiet ta ställning till följande:

"Vilka av nedanstående autentiska exempel är att betrakta som konfessionellt inslag enligt Folkpartiet:
  • Skolpräst (”väcka intresse för kristen tro och konfirmationsundervisning”)
  • Skolpastor (”min närvaro är en evangelisation i sig”)
  • Skolevangelist (”undervisar låg- och mellanstadiet i kristen tro”)
  • Skolkyrka (i betydelsen rum med skylten ”Skolkyrka” inredd för bön och andakt)
  • Bibelundervisning (ledd av troende kristna i uttalat syfte att väcka intresse för Bibeln)
  • Teater med kristet innehåll (Guds röst hörs i en i högtalare i taket på kyrkan)
  • Läsa trosbekännelsen under ett rollspel i kyrkan.
  • Ta med elever på Gudstjänst
  • Låta en präst välsigna elever (oavsett plats)"
Folkpartiet har goda kontakter inom Utbildningsdepartementet, så jag hyser trots allt förhoppningar om att få ett svar.

Tillägg 3 december:
Idag fick jag ett svar.

Dagen
Dagen

Inga kommentarer: