lördag 21 november 2009

DO enda remissinstans som uppmärksammat "kristen tradition" i nya skollagen

I DO:s yttrande till den nya skollagen kan man läsa följande:

"I motiven och författningskommentaren till 2 § nämns kristen tradition och västerländsk humanism. Detta görs i en redovisning av Lpo 94. Det sägs dock därefter att dessa värden är centrala moment i lärandet och därför uttrycks direkt i lagen. DO är undrande till om det därmed syftas på kristen tradition och västerländsk humanism. Denna oklarhet bör undanröjas och DO anser att hänvisningar till kristna värderingar bör undvikas och förordar istället en hänvisning till regeringsformen.

DO är positiv till att det införs en bestämmelse i lagen om att utbildningen i skolor och förskolor med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Mot bakgrund av bland annat de anmälningar som utreds av DO kan dock konstateras att det inte är ovanligt att det förekommer inslag i offentliga förskolor och skolor som kan upplevas som konfessionella. Inslag som av några kan uppfattas som tradition, upplevs av andra som konfessionella. Det kan t.ex. handla om förskolor som låter förskolebarnen delta i kyrkans barntimmar genom kyrkans försorg och skolavslutningar i kyrkor med tal som har religiösa inslag. Elever utan någon religiös tillhörighet eller med annan religion kan känna sig obekväma inför dessa företeelser. DO efterlyser därför ett förtydligande av vad som menas med att utbildningen ska vara icke-konfessionell."

Jag har inte läst alla yttranden ännu, men hittills verkar DO vara enda myndighet som uppmärksammat detta.

2 kommentarer:

Gealach sa...

Mycket intressant. Ska bli spännande att se vart det leder.

Anonym sa...

Eller för att övriga myndigheter i stort håller med?