torsdag 22 oktober 2009

Vederlövs skola. Anmälan till Skolinspektionen, dnr: 41-2009-3343

.
Anmälan riktar sig mot:

Vederlövs skola i Växjö och dess rektor Torbjörn Öberg

Bakgrund:
Elever i Vederlövs skola har under en skoldag genom rollspel fått uppleva hur människor levde 1880.

I intervju med skolans rektor Torbjörn Öberg framgår att initiativet kommer från kyrkan i Vederlöv. Händelsen har dokumenterats av Smålandsposten (Bilaga 1)

Vad anmälan gäller:
Cirka två minuter in i filmen får man se en flicka ställa sig upp i kyrkan och läsa trosbekännelsen. (Bilaga 1)

Argument för anmälan:
Att låta en minderårig elev läsa trosbekännelsen under obligatorisk skoltid är i strid med Grundlagen. Att händelsen utspelade sig under ett rollspel är ingen ursäkt, utan förstärker intrycket av manipulation från kyrkans och skolans sida. En förälder ska inte behöva ta en diskussion med skolans personal och därmed riskera en god relation med barnets lärare. En förälder ska vara trygg i förvissningen om att den allmänna skolan är icke-konfessionell.

Regeringsformen RF 2:2 §:
Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (1976:871).

Anmälare:
Camilla Grepe
Reduttvägen 36
187 68 Täby
Telefon: 08-732 45 55
E-post: camilla.grepe(at)telia.com

Bilagor:
Bilaga 1): Smålandsposten

Bilaga 2): Tidsresan

Bilaga 3): Skolkyrkan i församlingen

Bilaga 4): Svenska kyrkan

Bilaga 5): Växjönytt


....................................................................
Tack till Göran Rydland som tipsade!

Mediebevakning
Smålandsposten 30 okt:
Trosbekännelsen - ett fall för Skolinspektionen

Hotbrev i lådan den 10 november


13 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket bra!

Ingemar sa...

You inspire me!

Själv har skrivit en förfrågan till min egen kommun om varför de ger kyrkan annonsplats i kommunens informationsutskick. Kyrkan är ju ingen kommunal verksamhet...

Anna sa...

Vet ni vad?
Min dotter har vid tre tillfällen, på skoltid infunnit sig på ett länsmuseum och där tittat på konst. Hon har också fått ge uttryck för vad hon sett och till råga på allt själv fått delta i konsthantverkande under ledning av såväl lärare som museipedagoger. Vilket förtryck och vilken indoktrinering! Tack Camilla för att du gjort mig uppmärksam på vilket brott min dotter blivit utsatt för då du påminner mig om RF 2:2§. *ironi*
(Jo, Camilla nu skämtade jag) Jag menar naturligtvis att det är av godo att min dotter får möjligheten att på skoltid närma sig det kulturella utbud som finns på vårt länsmuséum. Likaväl som jag med glädje ser att hennes lärare tar med henne till både kyrkan och moskén.

Camilla Grepe sa...

@Anna
Av någon outgrundlig anledning har vi religionsfrihet, men inte kulturfrihet. Man kan fråga sig varför? Man kan i sammanhanget passa på att fråga sig varför kyrkoaktiviteterna numera motiveras med "vårt kulturarv" och inte med den religiösa tro och övertygelse det faktiskt i grunden handlar om. Själv var jag mycket nöjd med att min unge fick se Albertus Pictors målningar i Täby kyrka. Det ingår däremot inte i läroplanen att Täbyprästerna ska välsigna honom.

Anna sa...

Du stöder dig på Regeringsformen RF 2:2 §:
”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende." (första delen)

Där jämställs kulturella och religiösa åskådningar. Hur kan det då vara mera felaktigt att i kyrkorummet studera en trosåskådning än en kulturell uttrycksform som tex en specifik konstnärs alster?

Du tycks ha valt ut just kristendom som det fenomen som skall avlägsnas från skolmiljön. Åtminsone om den presenteras av någon som själv tillhör en kyrka eller firar gudstjänst. Det framstår som att ditt syfte inte är att uppfylla lagen om frihet från att giva till känna sina åskådningar, snarare tycks ditt syfte vara att ensidigt stänga ute vuxna kristna från skolans miljö, såvida de inte delar dina åsikter om hur lagen om religionsfrihet skall tolkas.

Om din iver efter åsiktsfrihet skall framstå som trovärdig bör din kritik mot konstarter vara lika frekvent som den mot kristendomen.

Camilla Grepe sa...

@Anna
Du har en poäng i att grundlagen säger "kulturellt". Ordet har många betydelser. Jag gissar att det syftar på kultur i bemärkelsen etnicitet. Jag ska kolla upp det här. Att det skulle handla om kultur i bemärkelsen "målade tavlor" etc tror jag inte. Inte heller kultur i bemärkelsen "odling".

Anna sa...

Tack för det erkännandet. Jag tror inte heller att vi ska specifisera vad som är att avlägga en kulturell bekännelse. För poängen med lagen är att man ska vara fri från att avlägga bekännelser i vilket avseende det än gäller. Och ingenting pekar på att det var en bekännelse som flickan avlade, hon redogjorde för kyrkans bekännelse, inte sin egen.
Och: Du skriver i din anmälan att rektorn sa att initiativet till projektet kom från kyrkan. När jag lyssnar på intervjun hör jag att initiativet kommit från Kalmar länsmuseum och från kyrkan. Borde inte detta framkommit i din anmälan?

Camilla Grepe sa...

@Anna

Du skriver: "Och ingenting pekar på att det var en bekännelse som flickan avlade, hon redogjorde för kyrkans bekännelse, inte sin egen. "

Syftet med min anmälan var att få svar på om detta är en acceptabelt metod: Att "lägga ord i munnen" på en elev i ett rollspel. Dessutom vid ett tillfälle där kyrkan i hög grad var involverad, vilket gör det hela extra känsligt.

För övrigt är det ointressant att Kalmar länsmuseum var med på ett hörn. En anmälan till Skolinspektionen måste rikta sig mot skolan och/eller dess huvudman (i det här fallet kommunen).

Anna sa...

Camilla.
Du väljer aktivt att i din anmälan dölja det faktum att ett länsmusem är delaktigt i projektet. Låt oss förutsätta att ett länsmusem likaväl som en kommun/skola arbetar utan religiös agenda. Det finns alltså två "almänna" instanser som granskat den del av projektet som styrts från kyrkans håll. Naturligtvis är det skola du anmäler, inte länsmuséet eller kyrkan, men du väljer aktivt att bara peka ut kyrkan som "infiltratör" i skolans arbete. Muséet har en kulturell agenda - varför varnar du inte för den?

Jag tror att det beror på att din iver INTE är att lagen till punkt och pricka skall följas utan att kyrkan skall trängas undan. Det är inte en rimlig ambition. Kristna människor finns överallt och ingen av oss kan frikoppla oss från våra värderingar, inte i religöst eller politiskt aveseende. Vi påverkar alltid och enda sättet att förbereda våra barn för detta är genom kunskap - just det som barnen i Vederslöv fick i sin tidsresa!

Camilla Grepe sa...

@Anna

Jag väljer att ta upp det som är relevant. Kommunen är huvudman för skolan. Det är mot dessa anmälan riktar sig. Frågan gäller en (förmodat) otillbörlig aktivitet av religiös art som kyrkan har gjort skolbarnen delaktiga i. Det går inte att rikta en anmälan mot kyrkan, utan skolan har det yttersta ansvaret för att undervisningen är icke-konfessionell. Hade kyrkan och skolan haft tillräckligt gott omdöme hade dessa tveksamma delar av Tidsresan aldrig genomförts.

Märk väl: Det är inte rollspelet i sig som jag anmält. Jag har anmält att man använt sig av rollspelet för att låta elever göra något som man vet är förbjudet i annat fall. Det är mycket viktigt att få ett klargörande ifall läsning av trosbekännelsen är tillåten just bara för att det sker under ett rollspel. Om det är så, öppnas oanade möjligheter att låta skolbarn agera på ett sätt som annars är förbjudet.

Om så både länsmuséet, fotbollsklubben och den lokala kennelklubben var inblandade, så ändrar det inte faktum att kyrkan har ett eget intresse av att vänja barn att se kyrkan som en normalitet och en självklar del av livet som man helst inte ska reflektera över. Eller som kontraktsprosten i Grundsunda församling skrev: ” Har man som barn och ung kommit i kontakt med kyrkan på ett positivt sätt blir det mer självklart att stå kvar som medlem som vuxen.” Detta intresse i egen sak saknar länsmuséet av lätt insedda skäl.

Du verkar för övrigt ha tagit oerhört illa vid dig av min anmälan? Jag anar att du har ett eget starkt intresse av att saken inte ska granskas. Om du var helt trygg i förvissningen att skolan inte gjorde något fel, skulle du helt enkelt kunna ignorera min anmälan. Det gör du inte. Istället ägnar du tid åt att anklaga mig för att jag inte nämnde länsmuséets medverkan. Varför hör du inte av dig själv till Skolinspektionen och ber dem bifoga den viktiga upplysningen till ärendet om du tror att det har betydelse för deras bedömning? Gör det!

Varför pläderar du din ståndpunkt för mig? Min enda insats i frågan är att jag har gjort en anmälan. Det har alla rätt att anmäla om de ser något som verkar tveksamt, så att saken kan prövas. Jag har inget som helst att göra med det kommande beslutet. Det är helt och hållet en uppgift för Skolinspektionen.

I en icke-konfessionell skola i ett land utan statskyrka handlar det inte om att kyrkan "trängs undan". Där är den en del av den privata sfären och vi väljer själva om vi vill vara delaktiga i den. Vad gäller barnens kunskapsinhämtande är jag inte orolig. Vi kan lära oss så oerhört mycket om vårt kulturarv utan att behöva praktisera det. Den kristna kyrkan utgjorde en påtvingad del av detta kulturarv fram till 1952. Det är därför det är så viktigt att betona "frihet" när vi talar om religionsfriheten.

Anonym sa...

Varför är tonen så hätsk? Om man vill få stöd för sin uppfattning vinner man inget på att vara otrevlig. Som det så bekant heter, "den som arg i en debatt har förlorat den".

Anonym sa...

Heja Camilla, ett väldigt gott initiativ! Våra barn får ändå mycket liknande påverkan från det kristna hållet, så det är viktigt att bevaka vår religionsfrihet så religionsutövning och skola hålls åtskilda. Ända sedan tiden i dagis har mina barn t ex fått besöka en julkrubba varje jul, på skolan spelas det jul-spel, med jesusbarn och tre vise män, etc. etc. Jag håller med dig om att religionsundervisningen i skolan enbart har en plats som ren fakta inom samhällskunskap, tyvärr inte inom historieämnet ännu.

Stå på dig, jag följer din blogg och anmälan med intresse. /Lennart

Anna sa...

Hej Camilla,
bra gjort. Man kan inte blunda för vad som händer i vårt land och ignorera lagarna som våra skolor så friskt gör. Jag tänker inte sitta och titta på när skolan tvingar mina barn till kyrkan på en avslutning och låter kyrkan mata dem med diverse. Vi har den demokratiska rättigheten att anmäla de felaktigheter som begås mot våra egna barn. Vi som är så måna om våra barn och vill skydda dem, hur kan vi då låta detta ske? För mig är det ofattbart att så många medborgare acceptarar så många felaktigheter som begås mot våra barn.