söndag 22 november 2009

När blir (Fp) ett liberalt parti?


Lugn barn, mamma och pappa vill bara visa sin kärlek till Gud litegrann…

Bloggen På slak lina lyckas på sitt vanliga subtila och effektiva sätt, uttrycka en åsikt om ett Folkparti som man skulle kunna önska lite mer av. Till exempel att de försökte bli ett liberalt parti.

DN SvD Dagen

17 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Camilla!
Läste på din blogg dina åsikter om religionsfrihet. Om jag tolkat dig rätt vill du helst slippa religionen helt! "religionsfrihet innebär också frihet från religion". Men där tror jag nog att du går bet. Vi lever i en värld där väldigt många människor lever ut sin religion och där ännu många fler har sina rötter och traditioner i religionen. Som människa kommer du inte undan religionen i din omvärld. Du kan inte avreligiosisera hela världen. Det är nog bara att inse: det går inte.
Ett bättre förhållningssätt är att skaffa sig kunskap om de religioner som finns för att sedan kunna förhålla sig till dem. De försvinner inte för att man blundar med ögon och öron och inte vill se dem.

Verklig religionsfrihet förutsätter kunskap om de religioner som de facto finns i världen.
Den som föds in i sin religion och inte vill lära sig om andras är ofri och styrs av rädsla. Den som föds in i "ateism" eller liknande likaså. Då är man styrd av bara det man känner till och inte fri att förhålla sig till de andra. Frihet är väl att kunna välja och välja bort? Utan kunskap är det inget riktigt val du gör!

Om skolbarnen inte får lära sig något om någon religion skapas en massa mystik och magi kring religioner och vi underbygger alla fördomar som fins. Detta skapar rädsla och murar mellan utövare av olika religioner och mellan icke-religiösa och religiösa.

Vad gäller Bibeläventyret så går det ut på att ge kunskap om vad som står i denna bok som påverkat och påverkar människor över hela världen i flera tusen år. Bibeln kommer att fortsätta att vara en viktig bok för massor av människor över hela världen. Varför ska då svenska skolbarn vara helt utan kunskap om detta? Vad är det för samhälle du vill ha? Ett som blundar för allt som inte passar in i din ateisthumanistliberala tankegång? Men varför ska just din syn styra hela den svenska skolan? Varför inte ge skolbarnen kunskap om alla synsätt så att de själva får ta ställning?

Mvh
Eva Stenström
Sundsvall

Gealach sa...

@Eva - "Frihet från religion" betyder ju inte nödvändigtvis att man ska avskaffa allt vad religion heter, men att ingen ska bli påtvingad den. Vill jag leva ett liv helt fritt från religiösa inslag har jag rätt att göra det, eftersom vårt land inte har någon statskyrka.

Camilla Grepe sa...

Hej Eva! Jag ska försöka besvara dig efter förmåga.

Eva: Om jag tolkat dig rätt vill du helst slippa religionen helt! "religionsfrihet innebär också frihet från religion". Men där tror jag nog att du går bet. Vi lever i en värld där väldigt många människor lever ut sin religion och där ännu många fler har sina rötter och traditioner i religionen. Som människa kommer du inte undan religionen i din omvärld. Du kan inte avreligiosisera hela världen. Det är nog bara att inse: det går inte.

Camilla: Jag inbillar mig inte att jag på något sätt skulle kunna ”slippa religion helt” eller ”avreligiosisera hela världen”. Däremot bevakar jag (bland annat) skolan eftersom den enligt lagen ska vara icke-konfessionell. Det är kanske en tillfällighet att du kommenterar på ett inlägg om omskärelse? Där är hur som helst ett exempel på min uppfattning om religionsfrihetens rätt till frihet från religion. I det här fallet att barnets rätt till sin kropp väger tyngre än föräldrarnas rätt till religiös märkning med skalpell. Frihet till religion får alltså inte gå ut över tyngre vägande friheter.

Eva: Ett bättre förhållningssätt är att skaffa sig kunskap om de religioner som finns för att sedan kunna förhålla sig till dem. De försvinner inte för att man blundar med ögon och öron och inte vill se dem.

Camilla: Jag har ganska bra kunskap om religioner och är den första att hävda religionskunskapens betydelse och legitimitet på skolbarnens schema. Det finns väldigt mycket som skolan lär ut på ett teoretiskt plan utan att kräva praktiska färdigheter eller ens erfarenhet. Kunskap om våld, narkotika, alkohol och sex hör dit. Religionsämnet har en särställning på det sättet att man lär ut OM något som många tar som förevändning för fanatism, våld och förtryck. (Här utmärker sig anhängare av språk, matematik och geografi inte alls på samma sätt, vilket delvis kan förklara varför grundlagarna reglerar religionsfrihet, men helt ignorerar matematisk fanatism etc.)

Eva: Verklig religionsfrihet förutsätter kunskap om de religioner som de facto finns i världen.
Den som föds in i sin religion och inte vill lära sig om andras är ofri och styrs av rädsla. Den som föds in i "ateism" eller liknande likaså. Då är man styrd av bara det man känner till och inte fri att förhålla sig till de andra. Frihet är väl att kunna välja och välja bort? Utan kunskap är det inget riktigt val du gör!

Camilla: Varför missar du alternativet ”född in i ateism och kunnig om de religioner som finns i världen”? Ett nog så bra utgångsläge för att förstå och uppskatta värdet av religionsfrihetens båda betydelser.

Eva: Om skolbarnen inte får lära sig något om någon religion skapas en massa mystik och magi kring religioner och vi underbygger alla fördomar som fins. Detta skapar rädsla och murar mellan utövare av olika religioner och mellan icke-religiösa och religiösa.

Camilla: Som sagt, jag har aldrig förnekat skolbarnen kunskaper OM religion.

Camilla Grepe sa...

Här kommer fortsättningen på svaret till Eva:

Eva: Vad gäller Bibeläventyret så går det ut på att ge kunskap om vad som står i denna bok som påverkat och påverkar människor över hela världen i flera tusen år. Bibeln kommer att fortsätta att vara en viktig bok för massor av människor över hela världen. Varför ska då svenska skolbarn vara helt utan kunskap om detta?

Camilla: Naturligtvis finns ett allmänbildningsperspektiv på att känna till Bibeln. Däremot vänder jag mig starkt mot Bibeläventyret som del av skolans undervisning. Det är naivt och aningslöst att tro att en undervisning som organiseras av Bibelsällskapet och som genomförs av dess medlemmar inte skulle vara bekännande till sin natur. Därför ska den bort från skolan.


Eva: Vad är det för samhälle du vill ha? Ett som blundar för allt som inte passar in i din ateisthumanistliberala tankegång?

Camilla: Jag vill ha ett sekulärt demokratiskt samhälle där vi inte inkräktar på varandras integritet i vår strävan att värva för den eventuella tro vi förfäktar. Vad gäller skolan tror jag att det är en bra väg att hålla allt vad religionsutövning så privat som det går. Barn har en fantastisk förmåga att vara ”färgblinda” för hud-, hår- och ögonfärg. Jag skulle önska att de fick så många år tillsammans som möjligt innan man började uppmärksamma dem på kulturella/religiösa olikheter som deras föräldrar eventuellt valt att förvalta och föra vidare.
Faktiskt skulle jag tycka att det var bra om man väntade med religionsundervisningen till högstadiet. I låg- och mellanstadiet är det bättre att lära ut om allt det som trots allt förenar oss. Gärna berätta om hur människan har vandrat över jorden genom årtusendena och fortfarande vandrar!

Eva: Men varför ska just din syn styra hela den svenska skolan?

Camilla: Det är smickrande att du tror att just min syn ”styr hela den svenska skolan”. Så är nu inte fallet, hur gärna jag än skulle vilja ha mer inflytande än jag faktiskt har. Däremot utnyttjar jag min självklara rätt att skapa opinion för de frågor jag tror på.

Eva: Varför inte ge skolbarnen kunskap om alla synsätt så att de själva får ta ställning?

Camilla: Skolans uppgift inom religionskunskapen är nu inte att erbjuda något sorts ”smörgåsbord” som skolbarnen ska välja sin personliga tro ifrån. Dessutom tror jag att du som förespråkare för Bibeln skulle bli ganska beklämd om alla andra religioner tog sig in i skolorna med lika omfattande program som Bibeläventyret, för att erbjuda skolbarnen möjlighet att ta ställning till vilken tro de ska omfatta? Handen på hjärtat, visst är det förledande lätt att propagera för en ingående teoretisk och praktisk kunskap i religionens trossatser, utövning och lära – så länge det inskränker sig till kristendom?

Olle S sa...

Frihet från religion kan handla om två saker. För mig som icketroende skulle jag faktiskt inte ha något emot om alla religioner for all världens väg, eftersom jag anser att tron på övernaturliga sagoväsen är mer skadlig än nyttig.

Men innan den dagen gryr handlar frihet från religion om att jag, som icketroende, inte ska behöva inrätta mitt liv efter uppfattningar som är grundade på religiösa föreställningar. Om Bibeln eller Koranen har en uppfattning om till exempel homosexuella och de troende jagar homosexuella med utgångspunkt från att deras gud anser dessa vara en styggelse, så säger jag stopp. Om en troende anser att det är syndigt att arbeta en viss dag i veckan eller äta en viss sorts föda, så får väl den personen ha den uppfattningen då - så länge det inte omfattar mig.

Att bli undervisad om religionerna är en helt annan sak. Kunskap om vad som är och varit drivkrafter i samhället är en livsnödvändighet. Studiebesök. Läroböcker som beskriver trosläror och respektive religions historia är en sak.

Att bli ivägtvingad till en religiös ceremoni är något annat. En gudstjänst i skolans regi är därmed inte okej. Frihet från religion handlar om just detta - att kunna säga att man inte vill vara med.

Camilla Grepe sa...

@Eva Stenström

Hej igen Eva. Är du den Eva Stenström som är komminister i Selångers kyrka?

MK sa...

Manlig omskärelse är inte någon form av könsstympning utan ett enkelt ingrepp med flera medicinska fördelar (även för mannens eventuella sexualpartners). Jag är själv i vuxen ålder omskuren av medicinska skäl och har därför både personlig erfarenhet och dessutom inför operationen läst på en hel del. Som du säkert vet utförs regelmässiga omskärningar av nyfödda pojkar i USA pga just medicinska skäl.

Omskärelsen kan dock bli ett socialt problem om människor går på den propaganda som Sverigedemokraterna och Humanisterna driver i frågan. Om folk tror att judiska och muslimska föräldrar är sadister som stympat sin pojkar och utsatt dem för ett meningslöst livslångt lidande kan detta leda till negativa konsekvenser - för både judiska och muslimska föräldrar och barn.

Humanisterna borde fundera på vilka krafter de understödjer med sina vulgära propaganda. Vore det inte för att barnen på bilden så "svenska" ut och att Folkparti-blåklinten fanns på bilden skulle jag trott att bilden var en valaffisch från Nationalsocialistisk Front eller dylikt parti.

Med er hetspropaganda tar ni också bort fokuset från den kulturellt , inte religiöst, motiverade kvinnliha omskärelsen som är ett verkligt problem. Något som orsakar verkligt lidande och innebär medicinska komplikationer.

Jag är omskuren - inte stympad!

Camilla Grepe sa...

@MK

Jag har aldrig missunnat någon att omskära sig i vuxen ålder, av vad skäl det vara må. Däremot har jag hört av flera män att de fått sämre känslighet och problem att onanera. Även det ett argument för att överlåta beslutet till en myndig man som kan väga ingreppets för- och nackdelar mot varandra.

För övrigt skulle det vara intressant att få veta vilka medicinska komplikationer som i så hög grad drabbar nyfödda pojkar i USA?

MK sa...

Camilla, du läser slarvigt. Jag har aldrig hävdat att pojkar i USA drabbas av komplikationer som gör att man väljer att omskära dem. De medicinska skäl jag talar om är framför allt att minska risken för att drabbas av och att sprida olika sjukdomar. Denna risk minskar bl.a. genom den förbättrade möjlighet till hygien som omskärelsen innebär.

I Sverige så är det inte ovanligt att pojkar i mellanstadieåldern blir omskurna av medicinska skäl. (Jag tror att de flesta skolor då brukar ha en koll.) Borde föräldrarna även då förbjudas att låta omskära sina barn med motivering att de ska få välja som myndiga? I sammanhanget kan det ju vara värt att minnas att muslimska pojkar sällan blir omskurna som bebisar utan ofta är i samma ålder som många av dem som omskärs pga rent medicinska skäl. (Operationen är dock mera komplicerad i högre ålder än som nyfödd.)

Camilla Grepe sa...

@MK

Jag kände inte till att bäbisar spred sexuellt överförbar smitta.

MK sa...

För en seriös debatt krävs en vilja att förstå och inte bara vilja plocka poänger genom att försöka göra sig rolig på andras bekostnad. Det är bättre att presentera egna sakargument än att bara försöka förvränga sin motståndares.

Omskärelsen sker i preventivt syfte. Risken för att sprida sexuellt överförbara sjukdomar gäller således framtiden. (Värt att minnas är dock att de flesta pojkar har sexuell debut innan myndighetsåldern och alltså innan den ålder då det enligt dig ska bli tillåtet med omskärelse.)

Men omskärelsen innebär inte bara en minskad risk för sexuellt överförbara sjukdomar utan även för andra infektioner och även vissa andra sjukdomar (t.ex. peniscancer som i och för sig är ganska ovanligt och främst drabbar äldre man).

Camilla Grepe sa...

@MK

Jag hoppas verkligen att du inte låter bli att använda kondom med nya sexualpartners, bara för att du är omskuren? Det är en bedräglig trygghet. Risken för smitta sjunker, men är absolut inte eliminerad. Du lever farligt om du tror det.

Dessutom finns det många som debuterar sent och/eller har en partner hela livet. Hur försvarar du ingreppet mot de grupperna?

MK sa...

Du har en vana att försöka blanda bort korten. Nu senast sker det genom att plötsligt dra in kondomer i det hela. Har jag ovan gjort den minsta antydan om att omskärelse skulle ersätta kondomanvändning?! Nej, och jag har inget emot kondomer i fall du undrar.

Eftersom du konsekvent har vägrat att diskutera sakfrågan med verkliga argument utan medvetet väljer att vantolka, förlöjliga och undvika att besvara mina frågor eller bemöta mina argument väljer jag att inte längre diskutera saken på denna blogg.

Anonym sa...

Hej
Där trampade du på en öm tå Camilla eller öm snopp!
vänligen , Eva-Marie

Camilla Grepe sa...

:-)

Anonym sa...

Till MK:

Du hävdar att omskärelse görs vid förhudsförträngning.
Det gjorde man förr.
Numera används salva eller dorsalsnitt som inte är omskärelse.

Du hävdar också att omskärelse skulle motverka penis-cancer.
I Danmark gjordes en studie där man jämförde antalet omskurna
från 40-talet och framåt med förekomsten av peniscancer.
Det intressanta är att förekomsten av penis-cancer hade sjunkit.
En annan iaktagelse var att i Köpenhamn där antalet omskurna var
relativt större än övriga Danmark (pga invandrade muslimer) var också förekomsten
av penis-cancer relativt högre än övriga Danmark.
Det är också känt sedan 1930-talet att cancer kan uppstå i ärrvävnaden
efter en omskärelse.

För övrigt finns inga hållbara bevis på att omskärelser skulle minska någon som helst smitta.
Det senaste påhittet är att det skulle förhindra smittspridningen av HIV.
Se vad Norm Cohen anser om det hela:
http://www.youtube.com/watch?v=t6NAT118qA0

Anonym sa...

Ett förtydligande till mitt tidigare inlägg:

Från 1940-talet (i Danmark) och framåt har andelen omskurna minskat och trots det har
förekomsten av peniscancer minskat.
Det som bröt mönstret var Köpenhamn där andelen omskurna hade ökat och då hade också
andelen fall av peniscancer ökat.
Av detta kan man väl knappast dra slutsatsen att omskärelser skulle förebygga peniscancer !