måndag 12 oktober 2009

Inget verkligt drama förrän hjälten dör

Sanna Rayman gör en träffsäker iakttagelse på ledarplats i SvD.
Det handlar bland annat om hur människor reagerar på larmen om svininfluensan. Hur konspirationsteorierna gror och misstänk- samheten mot det officiella Sverige växer. Rayman iakttar klarögt en tilltagande tjurskallig mentalitet med behov av att vara cool och tillbakalutad i alla lägen, men noterar också problemet:

Medier och regeringsmakt. Varje människa med självaktning liksom bara måste misstro dem. Det tillhör samtida kutym. Och visst är det nyttigt med lite skepsis. Men ibland är gränsen mellan sunt kritisk och dumt kritisk tunn och slirig.”

Ibland undrar jag över hur mycket vi präglats av amerikanska actionthrillers i vårt sätt att hantera världen omkring oss. Ett happy end närmast förutsätter att ett antal mer eller mindre identitetslösa statister ska dö. Smärtan och sorgen är reserverad för huvudrollsinnehavarna. Så kommer dödsfall i influensa bland riskgrupperna att rationaliseras bort ur vårt medvetande – just med hänvisning till att de ingick i riskgruppen. En sorts livets statister med uppgift att offras i pandemiernas realitydrama.

Så länge allt rullar på förutsägbart kan vi alltså kosta på oss att sitta på åskådarplats och häckla rullen efter humör och förmåga. Men vad händer den dagen hjälten i strid med ett förväntat manus drabbas och dör? Är det någon mer än jag som tror att någon Zlatans (eller motsvarandes) dödsfall i influensa skulle skapa rusning till vaccinationscentralerna?

SvD

Dagens Nyheter

3 kommentarer:

Bo Engwall sa...

25 aug sa Anders Tegnell, Socialstyrelsen i Läkartidningen : " det inte finns någon grundimmunitet i populationen " . 29 sept sa han i Rapport att det 'är ingen nytta immunologiskt sett med att genomgå A/H1N1-infektion. Det strider dock mot erfarenhet, immunologiska fakta och mot smittskyddsläkaren Anders Sylvans uttalande i UNT 3 sept. "På lång sikt är naturligt förvärvad immunitet efter genomgången influensa det bästa skyddet." 30 sept i Dagens Medicin skrev Tegnell emot sig själv " hälften av befolkningen insjuknar, och därmed blir immuna" Han erkände (åthutad?) att man BLIR immun om man insjuknar.


Det han ännu inte verkade ha greppat är att den naturliga immuniteten tack vare det s k cellmedierade svaret som uppstår då viruset tränger in och infekterar cellen har en förmåga att känna igen i stort sett alla olika influensavirusets komponenter så att det som kallades "Den nya influensan" inte var HELT ny för immunsystemet hos svenskarna som Tegnell m fl trodde. Många äldre, som haft Asiaten, Hongkonginfluensan och deras släktingar har uppenbarligen ett ökat skydd av den åldersuppdelade insjuknandefrekvensen i A/H1N1 att döma, medan de yngre speciellt i åldersgrupperna 10-30 år inte har det alls i samma utsträckning utan en sjukdomsfrekvens på ca 4 ggr högre eller mer. De yngres livstid är efter de nämnda pandemierna var nya.

Eftersom de inre, funktionella delarna av influensaviruset kan ändras mer sällan då de är "skyddade" av virusets ytstruktur finns det god möjlighet att den som redan smittats av olika influensor har ett visst skydd mot en s k "ny" influensa även via det naturliga immunsvaret på både de inre och de yttre virusdelarna.

Om man nu istället avvaktar och låter smittspridningen fortgå naturligt i denna hittills mycket milda influensavåg med enstaka dödsfall, jämfört med säsongsinfluensans 1000-tals årligen, hade de som smittats innan ev vaccinering blivit immuna inför en EVENTUELL farligare kommande våg av svininfluensan, jfr spanska sjukans andra våg där de insjuknade i första vågen blev immuna. Dessutom hade alla dessa smittade fått ett utökat och bredare skydd kanske hela livet.

Vaccinet har ingen garanterad skyddseffekt i en andra våg med ändrat t ex muterat virus utan i bästa fall är vaccinet jämförbart men då bara på kortare sikt, eftersom vaccinerad immunitet främst kan rikta sig mot influensavirusets ytdelar som ändras ofta och dessutom förhindrar eller starkt försvårar vaccinet att viruset tränger in i cellen - det är vaccinets syfte - varvid det önskade cellmedierade immunsvaret inte uppkommer eller starkt försvåras.

Den naturliga s k flockimmuniteten hos befolkningen utarmas följaktligen med årliga massvaccineringar. Det leder till ett krav på framtida massvaccineringar för att inte den då försvagade befolkningen ska riskera råka riktigt illa ut - inte helt olikt indianerna när conquistadorerna intog Sydamerikanska kontinenten även om den situationen hade andra påverkande faktorer.

Unknown sa...

The German army announced on Monday that it is planning to give its 250,000 soldiers "swine flu" jabs without toxic heavy metals and adjuvants because of growing fears over their safety. According to a report in the Bielefeld "Westfalen Blatt", the German army decided to switch to vaccines without mercury and squalene after doctors warned that GlaxoSmithKline's Pandemrix and Novartis's Focetria "swine flu" jabs with the untested toxins could have "incalculable side effects". Baxter -- the company caught contaminating 72 kilos of vaccine material with the live bird flu virus in Austria in February, so nearly sparking a global bird flu pandemic -- has just announced it is putting onto a market a swine flu jab called Celvapan but in a form that is without adjuvants and apparently also without mercury in response to growing protests inside Germany, especially from the federal states

Mer på www.theflucase.com

Camilla Grepe sa...

@Bo Engwall
Problemet är väl att de flesta bedömer risken ur ett individperspektiv än som del av en flock.