onsdag 21 oktober 2009

Vill du värva småbarn till Svenska kyrkan i Gustavsberg och Värmdö?

Då har du chansen nu! Arbetsförmedlingens webbsajt Platsbanken annonserar efter en person som vill jobba med detta. Det är Svenska kyrkan i Gustavsberg och Ingarö som söker en barnpedagog.

Så här beskriver man arbetsuppgifterna. (Mina rödmarkeringar):

Församlingens barn och familjearbete är brett och vi har kontakt med många av våra församlingsbor. Vi samarbetar med andra i vår kommun som socialtjänsten, BRÅ, flyktingenheten, landstinget, skolor och förskolor m.fl. Församlingen är en naturlig del det kommunala arbetet.

Vi arbetar med föreläsningar för föräldrar och skolpersonal och fyller då vår kyrka. Vi har kvinnofrukostar, ordnar Öppet hus för alla åldrar, erbjuder vid behov stöd till enskilda eller grupper och har Familjeläger. Deltagarna i familjelägret får vi kontakt med genom Värmdö kommun.

Förutom allt detta har vi löpande under veckorna ett stort kontaktnät genom våra musikgrupper och Öppna förskola där vi arbetar med flera spännande metoder. Sång och rytmik är en viktig del. Vi har tex. Babykonserter och sångsamlingar.
Våra barnmusikgrupper vänder sig till både små och lite större barn, de deltar med liv och lust i våra gudstjänster.
Kontakten med förskolorna och skolorna innebär att vi erbjuder olika samlingar under året. Vi har också en variant av livskunskap för klass 1-5 då de är en hel skoldag hos oss i kyrkan.

Du kommer vara en del i vårt arbetslag och arbeta med delar av verksamheten beroende på dina kunskaper. Du kommer att vara med och utveckla vårt arbete, särskilt skolarbetet eftersom det är under uppbyggnad.


Det här är onekligen en intressant information att ta del av. Inte minst för att det i Arbetsförmedlingens platsannons avslöjas att kommunen förmedlar uppgifter om kommuninnevånarna till det fristående trossamfundet Svenska kyrkan.

.................................................................
Tack till Göran Rydland som tipsade!

2 kommentarer:

Uffe sa...

Jag skickade en fråga till kyrkans kontaktperson samt ordföranden och oppositionsledaren i Värmdö utbildningsnämnd.

Det är spännande att höra vilken sorts livskunskap som skolan anser att barn i åldrarna 6-10 bör få lära sig av kyrkan.

Camilla Grepe sa...

Tack för det, Uffe. Varje förälder med barn i skolåldern har anledning att googla församlingen på orten för att se vad denna "erbjuder" barnen i skolan. Mycket sker i det fördolda, av lätt insedda skäl.

Jag kan i sammanhanget passa på att tipsa om boken "Den blomstertid nu kommer..." utgiven av Sveriges Kristna Råd, SKR. Ca hundra sidor tips om hur man tar sig in i skolans värld.