måndag 26 oktober 2009

Krister Renard på Livets Ords skolkonferens

Det ska hållas "Nordisk Skolkonferens för Kristna Skolor" på Livets Ord i Uppsala i dagarna. En av talarna kommer att vara Krister Renard. Det är intressant att ta del av vad han ska föreläsa om:

"Gymnasielärare, författare och debattör Krister Renard talar över ämnet En hållbar kristen världsbild. Renard har efter många års erfarenhet, i möte med elever på gymnasienivå och högskola sett att förenklade förklaringsmodeller, som svar på livets många svåra frågor inte håller vid en närmare granskning eller i kontakt med vidare studier på högskolan. Detta kan skapa förtroendekris för studenter från kristna hem och skolor gentemot sin bakgrund. Föreläsningen kommer att beröra ett antal områden som är viktiga för skolans undervisning och mål att ge eleverna en grund som det går att hålla fast vid och utveckla. Renard uttrycker det så här: ”Hur ska vi ge våra elever en kristen världsbild som håller livet ut och som tål att konfronteras med andra världsbilder?"

Ja, det är en grannlaga uppgift att förse det uppväxande släktet med en världsbild som tål att konfronteras med utbildnings- systemet och världen utanför. Speciellt som man vet att man själv sitter inne med Sanningen. Då är det inte lätt att vara ödmjuk.

Man ser scenen framför sig: En hel vetenskapsvärlds alla skarpa hjärnor har jobbat häcken av sig i århundraden för att ta reda på hur det hela hänger ihop. Men när de trodde att de äntligen var något på spåren kommer Krister Renard & Co och knackar dem på axeln:
"Ni kan sluta nu, grabbar, jag har Svaret!"

Lite gulligt faktiskt. Helt osökt kommer jag att tänka på en annan av våra Eviga Sanningar: "Om kartan och terrängen inte överensstämmer, så är det kartan som gäller." Bara så ni vet.

4 kommentarer:

Sanna sa...

Frågan borde inte vara,
"”Hur ska vi ge våra elever en kristen världsbild som håller livet ut och som tål att konfronteras med andra världsbilder?"

Frågan borde vara,
"Hur ska vi få en kristen världsbild som överensstämmer med verkligheten?"

Camilla Grepe sa...

@Sanna
Men egentligen är det väl det här man försöker säga:
"Vi gillar inte verkligheten. Den är dum. Dessutom är den fel. Och framför allt har vi inte fått välja den själva. Vi vill, vill, VILL, bestämma själva."

David sa...

Camilla Grepe du borde läsa på lite bättre istället för att raljera jag tror du skulle tjäna en hel del på det. :)

Vetenskap och sanning är två helt skilda begrepp. Det finns flera olika typer av sanningar. En matematisk sanning är absolut sann men den har ofta inte så mycket med verkligheten att göra däremot så är den bra på att beskriva verkligheten med.

Camilla Grepe sa...

@David
Du skriver: "Vetenskap och sanning är två helt skilda begrepp."
Har jag påstått något annat? Det var inte jag som sa: "Jag är vägen sanningen och livet." Så läs på själv, du.