torsdag 29 oktober 2009

Hägglund har hällt myror i mitt huvud

Jag hittade en helt underbar kommentar till min debattartikel i Sundsvalls Tidning, den om Göran Hägglund och hans "verklighetens folk". Läs Liza-Maria Norlins text högt, så får du en glad stund. "Jag är det nya svenskläraret..."
Nej, jag skojar bara. Liza-Maria är ju riksdagsledamot (Kd)."Nej tack till trånga ramar!

Det är intressant att läsa Camilla Grepe i Sundsvalls Tidning och de myror hon upplever att Göran Hägglund hällt i hennes huvud. Sedan i somras har Göran Hägglund fört en intressant diskussion som tagit skruv i många tidningar och gått i spinn på sanktionerade tyckarsidor. Grepe tycker sig ha kommit på det underliggande lömska motivet: det är någon sorts kristen person med knuten näve i byxfickan som grumligt ska mobiliseras.

Här avslöjar också Grepe sin egen kategoriserande syn på dem som hon vill ska förknippas med Görans diskussion. Det kanske är så att kristna inte känner igen sig i det personporträtts ramar Grepe vill passa dem i? De allra flesta troende jag känner går inte omkring med en känsla av att vara hårt ansatta och förolämpade av kampanjer, ”vi mot världen”. Det är snarare så att man skrattar lite åt dumma bloggar eller möjligen såras. Desto tråkigare är att läsa och skrivas på näsan hur man är av debattörer i Sundsvalls tidning. Jag tänker inte kalla Grepe för elit men det är ändå betänkande att hon ägnar sin spalt åt att fundera över Görans myror och sedan gör så djärva tolkningar om vad ”vanliga troende” är för några.

Det är troligen ganska vanligt att som jag uppröras över att jag förvägras valfrihet för vilken barnomsorg jag vill välja för mina barn. Socialdemokraterna i Sundsvall vill inte att vår familj ska få använda vårdnadsbidrag, har skurit ner på antalet dagmammor och tar bort de få kvarvarande platser på öppna förskolan. Man tror sig veta vad som är bästa lösningen för vår familj.

Kristdemokraterna kan aldrig se det som vare sig kulturelits eller politikers privilegium att detaljstyra folks liv. Inte heller ser vi folk som offer för dessas härjanden. Däremot tror vi att folk många gånger kan klara sig utan alla propåer och karaktärstecknanden som tyvärr kännetecknar många spaltutrymmen."


Texten publicerad med vänligt medgivande från författaren.

Inga kommentarer: