onsdag 3 december 2008

Tävling

Och nu blir det tävling!
Tävlingen går ut på att identifiera från vilken bok nedanstående citat är hämtat.

”Kyrkornas skolarbete hänger samman med hela kyrkans uppdrag /…/ Mission och evangelisation hör till kyrkans väsen och uppgift. Varje församling och enskild kristen är utsänd att dela med sig av sin tro.”

Först mailade rätt svar vinner ett ex av boken
"Dr Tatianas råd om sex och samlevnad för hela skapelsen"
av evolutionsbiologen och vetenskapsjournalisten Olivia Judson.

Maila ditt svar till camilla(at)hef.nu
Glöm inte att ange namn och adress.
Vinnarens namn annonseras i det här blogginlägget.

Inga kommentarer: