torsdag 18 december 2008

Präster

Rev 22 jan. 2009
Eftersom tidningen Dagen tar upp den här frågan igen så tar jag mig friheten att påminna om att ett stort antal präster redan redogjort för sin syn på välsignelse och partnerskap.

.................
Tidningen Dagen berättar idag att SVT:s Rapport för närvarande gör en enkät bland Svenska kyrkans präster. Det handlar om prästernas inställning till att viga homosexuella. Flera av de tillfrågade har reagerat negativt, eftersom de är oroliga för att underlaget kan komma att användas emot dem. Intressant. Vilket svar kan komma att vändas emot dem – och av vem?

Inget hindrade dock ett ansenligt antal präster att gå ut och skriva under ett upprop mot välsignelse av registrerade partnerskap för några år sedan. Det är ingen vild gissning att svaret på SVTs enkät knappast kommer att avvika i någon högre grad från den listan. Om någon är nyfiken på prällarnas uppfattning, så finns den här.


Inga kommentarer: