tisdag 16 december 2008

Kristen lobbyism i skolan

Det kan knappast vara en nyhet att Alf Svensson sedan länge passerat sitt sista bäst-före-datum när det gäller att respektera människor med en annan livsåskådning än hans egen. I SvD Brännpunkt lyckas han dessutom med konststycket att hävda den kyrkliga skolavslutningens betydelse för förståelsen av operan Simson och Delila. Bara för att ta ett exempel ur högen.

När jag läser hans gammelmansmästrande utgjutelser över rektorn som stoppade skolavslutningarna i kyrkan kan jag inte låta bli att tro att han nog gärna skulle ta till någon av äldre tiders hjälpmedel för att få pli på den uppstudsiga damen: En stund i skamstocken har ingen mått dåligt av.

För det kristna kärleksbudskapet till trots – någon frihet att tacka nej gives icke av kristen vän av ordning. För hur skulle världen se ut om alla for runt och hade egna åsikter om vilka kulturarv och traditioner de ville odla utom räckhåll för Alf Svenssons gudibehagliga kontroll och överinseende?

För oss som på nära håll studerar den kristna lobbyismen, kallad Skolkyrkan och som enligt egen uppgift idag har foten inne i 1200 klassrum, är det lätt att genomskåda hans argument. För den samlade kristenheten kämpar idag för sin överlevnad i det sekulära samhälle där fri kunskap har slagit undan benen på de religiösa förklaringsmodellerna.

..................
"Att vara skolpastor innebär:

Att på Guds uppdrag i skolmiljö tillsammans med kristna inom skolan, i ord och handling förkunna Guds frälsning och föra människor till tro på Herren Jesus.
Att hjälpa elever, lärare och andra på skolan att växa i tro och erbjuda möjligheter att finna och utveckla en relation till Jesus Kristus i vardagen." Källa

..................
"Målet med Bibeläventyret är...
...att bygga ett förtroende för Bibeln hos barn i skolan

...att hjälpa lärarna att undervisa Gamla Testamentet

...att hjälpa församlingarna att bygga goda relationer till skolan
" KällaInga kommentarer: