torsdag 11 december 2008

Sanningen om "den religiösa dräkten"

"Lita aldrig på det du läser i en tidning". Ett uttjatat påstående men likväl värt att påminna om ibland. Som nu, när rubriksättaren i tidningen Dagen skriver:

"Skolavslutning i religiös dräkt tillåten"

Ett intressant påstående, för i brödtexten kan man läsa att Ragnar Eliasson på Skolverket i själva verket säger:

"En skolavslutning som innehåller något inslag av svensk eller annan tradition med "religiös dräkt" kan vara tillåten om betoningen inte ligger på det religiösa inslaget".

Lite skillnad alltså. Hela intervjun kan läsas här den innehåller mycket av intresse för den som vill fördjupa sig i frågan om konfessionella inslag i undervisningen. Värt att lägga märke till är Ragnar Eliassons slutsats som han sammanfattar i detta citat:

"Om lärare upplever att en viss undervisningsplanering innebär risk för att ”gå över gränsen” bör en försiktighetsprincip vara vägledande. Undervisningen ska läggas upp så att varje elev kan delta."

Lägg det där sista på minnet.


Dagen

Dagen
Dagen

Inga kommentarer: