tisdag 18 november 2008

I en skola nära dig?

När medlemmarna sviker och lämnar gemenskapen gäller det att värva nya framtida kyrkoskattebetalare. Skolkyrkan i Luleå stift tar sin uppgift på fullaste allvar – med vad säger skolorna själva om kyrkans smygande i korridorerna och var går gränsen för att skolan ska kunna kallas icke-konfessionell?


Skolarbetarens "10 NYCKLAR".....

1.....Gud tror på dig
Våga ta utmaningar och våga gå ut på oprövade marker.

2.....Lyssna mer än du pratar
Ställ dig på ungdomarnas sida i bearbetningen av de frågor Livet självt ställer till oss alla. Sträva efter att lära känna den verklighet som är ungdomarnas och skolans.

3.....Tala till elever där de är. inte där de borde vara
Våga tro att eleverna, på sitt eget sätt kan ta emot livets utmaningar och vet att Gud är där ungdomarna befinner sig i livet.

4.....Ta Kristus till förebild
Låt alla du möter känna sig sedda och viktiga i dina ögon. Möt skolan, eleverna och personalen i de behov som de har och som du har uppdrag att möta. Våga vara tydlig på skolan. Du är inte där för att frälsa någon. Låt Gud sköta det själv.

5.....Ha inte för bråttom
Glöm inte att Gud aldrig haft bråttom. Varför ska då allt ske på en termin? Skolarbete är ett långsiktigt arbete.

6.....Stjäl idéer frimodigt
Var då noga med att omsätta dessa till dina gåvor och förutsätt-
ningar samt de behov i skolkyrkoarbetet som just du står i.

7.....Skolkontakter är färskvara
När skolan inte hör av sig så har den inte glömt bort dig. Regelbundna besök är svaret. Hållbarheten i skolkontakterna är ca två veckor. Besök alltid lärarrummet. Håll kontakt med skolledningen. Dra en runda i korridorerna och uppehållsrummen.

8.....Ta regelbunden tid med Gud
Herren vill utrusta och ge vishet i vad som är viktigt i uppgiften. Dessutom skapar det öppenhet för att se att Hon faktiskt länge funnits i människors närhet och liv, före oss.

9.....Ingen har patent på Gud
Gud finns alltid i människors närhet. Vår uppgift är att göra Gud mera synlig.

10...Var den du är
Våga släppa fram charm, humor, prestigelöshet...
..........................
Tyvärr fungerar det inte att länka men så här ser länken ut:
http://www.svenskakyrkan.se/luleastift/barnoungdom/pdf/

Skolkyrkans%2010%20nycklar%20%20från%201995.pdf

Inga kommentarer: