måndag 24 november 2008

Apropå Lars Vilks


"Friheten att kritisera idéer - vilken idé som helst, även om de är uppriktigt hållna övertygelser - är en av de fundamentala friheterna i samhället. Och lagen som försöker säga att du kan kritisera eller förlöjliga idéer så länge de inte är religiösa idéer är faktiskt en väldigt egendomlig lag. Det visar på främjandet av idén att det bör finnas en rätt att inte bli förolämpad. Men enligt min åsikt är rätten att driva med något mycket viktigare för ett samhälle än rätten att inte bli förlöjligad, eftersom det första är frihet och det senare förtryck."


Rowan Atkinson

Översättning Christiaan Vos

Vilksdogs

Inga kommentarer: