måndag 24 november 2008

Danska konfirmander tappar sin kristna tro

Att dansk konfirmationsläsning är effektiv mot kristen tro är spännande rön som man kan ta del av på tidningen Dagen.

"Den undervisning danska konfirmander får är mycket bra, men den gör inte att de blir mer troende utan tvärtom mindre. Att det är så kan bero på att undervisningen inte talar till deras hjärtan”.

Detta säger Leise Christensen, ansvarig för den danska delstudien, till Kristeligt Dagblads nätupplaga. Själv tror jag att det beror på att undervisningen inte tilltalar deras hjärnor.

Inga kommentarer: