fredag 25 oktober 2013

Ann Heberlein är sur igen

Nu har Ann Heberlein surnat till igen. Den här gången tar hon Lena Andersson i upptuktelse. Visst, försöka duger. Hon fäktar och slår, men frågan är om hon når det mål hon tänkt sig. Att möta Lena Anderssons genomskådande argument om dunbolsterteologer i DN den 19 oktober med följande citat måste nästan tillskrivas rang av intellektuell harakiri:

"Vem är jag att hävda att jag har svar på Guds vilja? Meningen? Planen? Vi kan sträva efter att upptäcka mening och sanning, men vi måste vara ödmjuka i insikten att Sanningen, den når vi aldrig. Och tur är väl det. Människor som hävdar att de har tillgång till gudomliga sanningar är farliga. Gud är alltid större än våra föreställningar"

Hennes ivriga skyndande till Antje Jackeléns försvar är rörande, men i det här läget kan skadan bara förvärras. Ska man ge sig på vår tids Hedenius* behövs tyngre artilleri än så. Bättre lycka nästa gång.

*/ Mest känd för boken Tro och Vetande 1.0

Lena Andersson svarar Ann Heberlein i DN

1 kommentar:

Kristian Grönqvist sa...

Dunbolsterteologi försvarat med dunbolsreteologi...