torsdag 24 oktober 2013

Statsanställdas pornografikonsumtion och sexköp – arbetsrättsliga aspekter

Ibland gör man fynd på nätet. Som nu den statliga utredningen "Statsanställdas pornografikonsumtion och sexköp – arbetsrättsliga aspekter". Underbar läsning om än aningen blodtryckshöjande för den som anser att tjänstemän avlönade med skattemedel ska ägna sig åt sina arbetsuppgifter. Missa inte heller Vägledningen till antologin där statstjänstemännen erbjuds: "olika diskussionsövningar där ni förslagsvis först besvarar frågorna enskilt och därefter diskuterar era svar i gruppen innan ni går vidare till nästa fråga."

Nästa gång du klagar över att skatten är hög kan du trösta dig med vilka behjärtansvärda ändamål det går till. Den aktuella utredningen lär enligt uppgift ha kostat tio miljoner.Dagens Opinion

Inga kommentarer: