lördag 20 februari 2010

Utopin om objektivitet genom pluralism

Det är en intressant vurm för den ”bruksfärdiga lösningen” som grasserar i skolans värld. Vi ser en tydlig parallell mellan religion och politik i den här utvecklingen. Båda ska numera ”upplevas” och fås förmedlade av dess utövare för att eleverna rätt ska förstå.

Det är händelserna i Värmdö gymnasium som satt fokus på frågan efter att rektorn i yttrandefrihetens namn släppt in Nationaldemo- kraterna och deras bokbord. I blixtbelysning ser vi här konsekven- serna av att släppa in företrädare för idéer i skolan. Politik eller religion kvittar lika, när idén om en objektivitet genom pluralism obarmhärtigt avslöjas genom sina inbyggda svagheter.

Den objektiva faktakunskapen offras på det subjektiva tyckandets altare. Tendensen är tydlig: Samhällskunskapen byts ut mot möten med partifolk som berättar om sin uppfattning om invandring. Religionskunskapen byts mot möten med skolpräster som berättar om Gud och liv i Jesu efterföljd. I ingetdera fallet kan upplysning- arna motsvara kraven på en saklig och objektiv undervisning. Det är inget annat än bark i brödet för en kunskapsmässig bukfylla.

Ekonomiska skäl och pressade kommunala budgetar väger tungt i den här utvecklingen. Men det är viktig lektionstid som lämnas ut på entreprenad till intressen som mot nolltaxa bidrar med förment "kunskap". Skolan löper därmed en stor risk att svika sitt uppdrag.

När undervisning i samhällskunskap och politik mer handlar om utövarna åsikter enligt senaste partiprogram, än om det politiska systemet som sådant, är hela ämnet ute på ett sluttande plan. Där halkar man runt och klänger sig fast efter förmåga, i gott sällskap med religionskunskapsämnet. Det är ingen avancerad analys, att problemet bottnar i att skolan har så förtvivlat svårt att hålla isär det där med att undervisa i, och att undervisa om.

DN
SvD
Sydsvenskan

Svenska kyrkan
: ”Alla elever befinner sig i religiösa sammanhang, oavsett medvetenheten om dessa eller eventuella personliga ställningstaganden/.../Deras frågor och tankar om till exempel religiöst liv behöver få bemötas av människor som är religiöst utövande."

Svenska kyrkan
, Aktuella projekt: "Inom projektet formulerades ett dokument till grund för lokala samarbetsavtal mellan kyrka och skola. Dokumentet har kommunicerats till allmänhet och skola."

.

Inga kommentarer: