tisdag 2 februari 2010

Anders Wejryd skjuter sig i foten?

Anders Wejryd har träffat socialminister Göran Hägglund (Kd) och diskuterat barns rätt till andlighet. Han lät bland annat meddela att Svenska kyrkan numera stöder kravet att FN:s barnkonvention blir svensk lag. Regeringen har hittills menat att svensk lagstiftning ger samma skydd. Hägglund säger att han kan tänka sig att titta på detta. Nu finns det ju en viss risk att dessa herrars uppfattning om barn rätt till andlighet, snarare handlar om barns plikt till (nämnda herrars kristna) andlighet eller åtminstone att barnens föräldrar borde ta ett större ansvar för telningarnas religiösa fostran.

Av den anledningen är det intressant att ta del av en debattartikel i Dagens Nyheter om intressekonflikten mellan Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Det är Mette Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund, som visserligen siktar in sig mot religiösa friskolor, men med argument som har relevans för hela skolsystemet:

Då religionstillhörighet bör bygga på att en individ genom ett aktivt val väljer religion, innebär det att ett barn måste garanteras frihet från religion i pliktskyldiga sammanhang utanför hemmet, det vill säga i skolan. Det finns alltså en målkonflikt i konventionstexterna, där föräldrars rätt står mot barnens. Då barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten, men inte kan föras upp till någon internationell domstol, är det av extra vikt att den tolkas så att frihet från religiös och politisk indoktrinering garanteras.”

Så för en gång skull kanske Anders Wejryd och jag är överens. För visst anser väl även han att barn ska "garanteras frihet från religion i pliktskyldiga sammanhang utanför hemmet, det vill säga i skolan"?

Dagen

3 kommentarer:

Ingemar sa...

En utmärkt artikel av Fjelkner! Det är verkligen på tiden att barnens religionsfrihet hamnar i fokus. Som det har varit tidigare, så är det ju huvudsakligen föräldrarnas religionsfrihet som har poängterats...

Jag frågar mig för övrigt om barn överhuvudtaget kan vara religiösa...

Camilla Grepe sa...

@Ingemar
Ja, den är utmärkt. Jag blev glad när jag fick anledning att länka till den.

Anonym sa...

Tack för jobb för barns rätt att inte indoktrineras i skolan. Skolan måste vara frizon från religionspåverkan.