tisdag 9 februari 2010

Konsten att låta Svenska kyrkan missionera skolbarn för 1,83 miljoner kronor

På Svenska kyrkans hemsida gör man stundom häpnadsväckande fynd. Nedanstående text återfinns i ett projekt med syfte att få skolan och föräldrarna att acceptera kyrkans egen undervisning.

.../
"Vill man komma ännu djupare och ge eleven möjlighet att reflektera sina egna övertygelser, sin egen andlighet på bakgrund av den kristna religionens tradition och dess traditionella uttrycksformer, då bör man använda sig av metoder, som ger möjlighet till detta.

För att förstå innebörden av religiösa symboler och ”heliga rum” räcker det nämligen inte att bara veta om deras ålder, härkomst och teoretiska betydelse. Det krävs erfarenhet, upplevelse, berättelse, känslomässig och praktisk delaktighet för att förmedla förståelse och kunskap om en religion, som lever i dessa former och i dessa rum.

Ett meningsfullt kyrkobesök av skolan borde mera syfta på att förmedla upplevelser och
inbjuda till reflektion än på att bara lära ut fakta./.../

- Att se – är första steget. Innan barnen konfronteras med tydningar eller interpretationer ska de uppleva kyrkan förutsättningslöst med alla sinnen. Det handlar om att upptäcka det som är i bakgrunden av varje barns egna livsvärden.

- Att tyda – är andra steget. Gemensamt letas efter sambanden mellan det som man såg, och de bibliska berättelser eller de traditionella tolkningar som kan ligga i ursprungen. På det viset skapas kunskap om hur tron kan få uttryck i den kristna religionen.

- Att gestalta – är tredje steget. Här kan deltagarna använda, bruka, testa symboler eller gestalta någonting kring det som man såg och hörde. Man använder sig av alla möjliga åldersanpassade praktiska metoder./.../

Projektet beräknas kosta 1,83 milj. kronor"
/...

Källa:
Svenska kyrkan

Ett helt osannolikt projekt när man tittar närmare. Vem mer än Svenska kyrkan skulle kunna stå bakom en sån här sak? Den organisation som inte frimodigt och utan baktankar klarar av att riva av en föreläsning om sin verksamhet inför en skolklass, bör nog hålla fingarna borta. Lägg projektpengarna i kollektbössan istället.

.

3 kommentarer:

Roger Wisberg sa...

Hmm, kan inte låta bli att av någon anledning tänka på skolan i Vederslöv...

Camilla Grepe sa...

Riktlinjerna har väl dragits upp på kyrkomötet?

Veronique sa...

Vilken himla fin blogg du har! Ta gärna en titt på min med, om du har tid! :)