lördag 11 april 2009

Kyrkobyggnaderna tillbaka till folket!

Idag (11/4) skriver DN i en osignerad ledare om det avtal mellan kyrkan och staten som nu ska omförhandlas. Man skriver:

Kulturminneslagen ställer stora krav på kyrkan som förvaltare av detta kulturarv och staten borde ta ansvar för att Svenska kyrkan långsiktigt kan sköta sitt uppdrag. Statsmakten och Svenska kyrkan har hittills delat på kostnaderna. Men staten har inte skött sitt åtagande särskilt väl. I år betalas 465 miljoner kronor ut i kyrkoantikvariskt stöd – vilket är 70–110 miljoner mindre än vad olika statliga utredningar slagit fast som behövligt. Under den senaste tioårsperioden rör det sig om en underfinansiering på flera miljarder.”

Alla som ägt en byggnad äldre än tio år vet vad underhållsbehov vill säga. Ju äldre byggnaden är, desto djupa hål gräver underhållet i plånboken. Tusan vet att det svider.

Men i kyrkans fall är en stor del av underhållsbehovet självförvållat. Kyrkor som stått i hundratals år utan fuktproblem värms idag för enstaka gudstjänster mitt i vintern. Men med omväxlande uppvärmning och nedkylning kommer fuktproblem som ett brev på posten och underhållsbehovet accelererar okontrollerat.

Om Svenska kyrkan hanterade de gamla byggnaderna på ett bättre sätt skulle stora pengar sparas. Och detta redan innan man betalat för uppvärmningen i sig. Svenska kyrkans elräkningar är gigantiska. Här kanske resurserna finns för att klara underhållsbehovet själv?

En annan fråga är om staten ska bistå med en halv miljard för underhåll av ett kulturarv som det finns begränsad möjlighet för många att utnyttja? Det finns ett stort behov av vackra och ändamålsenliga lokaler för borgerliga vigslar och begravningar, men det är förbjudet att använda kyrkor för detta ändamål. Avsakraliserade kyrkor skulle kunna fylla en del av behovet.

Var det ens någon bra lösning att alla landets kyrkor över en natt bytte ägare och tillföll ett fristående samfund? En lösning vore att Svenska kyrkan återlämnar de kyrkor man själv inte behöver.
Kyrkobyggnaderna som sådana är det många svenskar som uppskattar. Det är pratet om Gud och Jesus man vill slippa.

Uppdatering 20/5: Debatten i full gång, Anders Wejryd i Dagens Nyheter.
Dagen refererar.

Jag har skrivit mer i ämnet här

Och här
SvD

4 kommentarer:

Unknown sa...

Ta Uppsala domkyrka som ett exempel. Den byggnaden är inte alls billig att driva. Byggd ca 1435. Byggnaden är fortfarande i mycket gott skick. Mycket tack vare att Svenska kyrkan har lagt ner mycket pengar på att bevara den, däremot skulle mycket mycket mer behöva göras för att säkerhetställa att kommande generationer får uppleva kyrkan.

Du skriver i rubriken att du vill att kyrkobyggnaderna ska tillbaka till folket. Och så som jag ser det är till exempel Uppsala domkyrka redan en kyrkobyggnad som tillhör folket - de som betalar för driften av byggnaden (församlingsbor, och även andra som är medlemmar i Svenska kyrkan) är de som delvis äger den.

Uppsala domkyrka är en kyrkobyggnad av stor historisk betydelse. Det är därför mycket häftigt att det fortfarande bedrivs församlingsverksamhet där trots att kostnaderna är så pass höga.

Om man skulle göra som ditt inlägg antyder, att släppa just denna byggnad till staten att äga och förvalta. Så skulle en stor del av det arv som byggnaden har att berätta gå förlorad. Du skriver också "Det är pratat om Gud och Jesus man vill slippa.". Och där förstår jag dig inte riktigt. En kyrkobyggnad - oavsett om den är förvaltad av ett samfund eller av någon annan berättar den väl om Gud och Jesus?

Hoppas att mina snabba tankar och reflektioner kan vidga i alla fall någras strama tankar i denna debatt.

Camilla Grepe sa...

Viktor, en domkyrka kanske inte är det mest relevanta exemplet, eller hur?

Bitte sa...

Självklart har du rätt. Kyrkobyggnader ska inte stå oanvända bara för att församlingsunderlaget tryter.

Som tur är har vi inte det problemet i den katolska (minoritets)kyrkan i Sverige. Våra församlingar växer så det knakar och katolska kyrkan har köpt flera övergivna kyrkor från andra församlingar som nu fylls till brädden av människor som både uppskattar byggnaden och "pratet om Gud och Jesus".

Underligt, förresten, att vissa verkar tycka det är fel att prata om Gud och Jesus i kyrkan. JAg tycker annars det är exakt rätt plats faktiskt.

Camilla Grepe sa...

Precis. Och just för att kyrkan är en naturlig plats för att tala om Gud och Jesus, så är det desto viktigare att inte använda lokalen för sekulära arrangemang. Skolavslutningar till exempel.