onsdag 22 april 2009

Xenofobi i grönsakslandet

Malin Siwe för ett säreget defaitistiskt resonemang om "främmande arter” på DN:s ledarsida idag. Jag läser den om igen för att försöka hitta en poäng i hennes resonemang. Till slut ger jag upp och konstaterar att hon antagligen bara är ännu en i raden som ser Rålambshovsparken som representativ för Sveriges natur.

Det handlar om att det nu görs studier av hur främmande arter i våra ekosystem innebär ekonomiska förluster. Utredningar av det här slaget bidrar i bästa fall till vettiga politiska beslut. Det handlar alltså inte, precis som hon skriver, om att: ”Allt har sin fast plats och inget ska förändras, ty då hotas något naturligt. Som om det naturliga inte vore förändring”. För vi lever extremt "onaturligt" för att vi har ekonomisk vinning av det. Men här handlar det alltså om att bekämpa arter som innebär en ekonomisk kostnad.

Till och med invandringspolitiken får sig en snabb släng i förbi- farten: ”Här ska kartläggas för att politikerna ska ha ekonomiska motiv att stoppa invandringen – av djur och växter nota bene.” Som om ekonomiska motiv var varandra till förväxling lika och kunde hanteras därefter? Ursäkta, men det är knappast seriöst att i en ledare blanda ihop dvärgbandmaskens entydigt negativa konsekvenser för folkhälsa och folkhushållning, med ekonomiska konsekvenser av mänsklig invandring. Den senare blir faktiskt vad vi gör den till.

Att dessutom hänvisa till Darwin och ”det naturliga urvalet” för en laissez faire-politik mot den spanska skogssnigeln är rent cyniskt:
Om de då tränger ut någon annan växt eller annat djur? Ja, då var det väl naturen som slog till.” Visst, och med hänvisning till att jag är en del av naturen så slår jag tillbaka. Vare sig det handlar om att nacka sniglar för att freda trädgårdslandet eller bejaka jakt på mårdhund.

Att även i framtiden kunna plocka kantareller och blåbär, utan att riskera levertransplantation efter parasitangrepp, är livskvalitet. Men vad vet jag, Malin Siwe kanske tycker att det räcker att handla konserverade kantareller på ICA?

2 kommentarer:

Unknown sa...

Jag hade inget att göra och hittade Camilla Grepes blogg som jag fann sympatisk och skrev lite för att jag ville stötta henne i hennes åsikter.
Det går att problematisera det här betydligt mer än vad Malin Siwe gör i sin förenklade bild med associationer till billig laissez faire-politik som egentligen bara retar sådana som mig, -kanske det var avsikten? (Och då lyckades hon)
Det är ju så att flera djur och växtarter förändrar sin utbredning på ett mer naturligt sätt än att komma i fartygs barlasttankar, bli inplanterade för att någon tycker det är ett trevligt djur att jaga eller följer med växter. Den spanska skogssnigeln fick ju vänta i miljoner år tills växter flögs kors och tvärs för att det blev rologt att ha växter från spanien. Den hade aldrig krupit hit själv om människan stannat på apstadiet.
Däremot finnas det både fågelaarter, djur och växter som på ett helt naturligt sätt sprider sig till nya områden, naturen är inte alls statisk som Malin Siwe påstår "att det funnits en tid då allt fanns på sin plats och denna tid var god" Det är väl bara de kristna som anser att den tiden funnits och menar då Paradiset.(Det hörs ju på ordet hur bra det var då) Men ingen utanför den innersta kristna kretsen hävdrar något sådan, inte Darwin som säkert inte ansåg att inplantering, genmodifiering, införsel via fartygs ballasttankar och liftat med mänskliga trabsportmedel, var ett "naturligt" sätt.
Det sorgliga är då att man gör det så enkelt som malin siwe gör.
Att som Torbjörn Ebenhard, forskningsledare för centrum för biologisk mångfald vid SLU, tycker att kostnaderna för den olycksaliga invandringen måste beräknas, kan ju tyckas dumt ocksp. Men om man gör det på de arter som kommit hit på onaturlig väg och slår ut inhemska arter om man gör det på ett sätt att även allmänhetens upplevelser vägs in till en slag samällsekonomisk kalkyl som kan kvantifiera även kostnader som inte är renodlat ekonomiska. Så det inte blir en renodlad ekonomisk kalkyl vilka arter som ska beköämpas, ja då kan man i alla fall diskutera för och nackdelar. Men då bland arter som i högsta grad komit hit onaturligt. Och "Gud förbjude" att vi ens tänker tanken att associera till mänsklig invandring.
Hej då!

Peter

Camilla Grepe sa...

För den som av en och samma bok, vill inspireras till funderingar kring så vitt skilda ämnen, som invandring, utrotade djur och vådan av att hindra en teknisk utveckling, kan jag rekommendera Jared Diamonds "Vete, vapen och virus".