torsdag 27 december 2012

Ulvaeus gör Humanisterna en Björntjänst

"– Och jag förstår inte dem som i skarpa ordalag kritiserar att det sjungs psalmer under skolavslutningar i kyrkor. Vem kan reta upp sig på ”Den blomstertid nu kommer”? Jag har aldrig störts av de religiösa inslagen och förstår inte att någon kan göra det.
– Jag tycker om allt som ger ett skimmer åt vår ibland gråa vardag. Den kristna kulturen har inneburit just ett sådant skimmer vid hög­tider, skolavslutningar, julottor och liknande. Om jag flyttat till ett muslimskt land skulle jag aldrig tvekat att låta mina barn vara med om en skolavslutning i en moské. Jag ser inga som helst problem med det."

.............................
Mer debatt här

3 kommentarer:

Göran Rydland sa...

Ateisten Björn Ulvaeus har aldrig störts av de religiösa inslagen under skolavslutningar i kyrkor och förstår inte att någon kan göra det.

Mottagaren av Ingemar Hedenius pris 2006, avslöjar därmed en pinsam okunnighet om nya skollagen (2010:800) och den grundlagsskyddade rätten till frihet från religion i regeringsformen 2 kap. 2 § och Europakonventionen artikel 9.

I en debattartikel på DN Debatt den 25 november 2012 informerade generaldirektör Anna Ekström och undervisningsrådet Claes-Göran Aggebo om att Skolverket har publicerat en juridisk vägledning om skolverksamhet i kyrkan.

Citat:
/Att den svenska skolan är icke-konfessionell slås fast i skollagen som riksdagen har beslutat om. Det är det vi alla har att förhålla oss till. Att skolan är icke-konfessionell innebär att det inte får förekomma religiösa inslag som till exempel bön, välsignelse eller trosbekännelse i utbildningen. Eleverna ska inte behöva utsättas för religiös påverkan i skolan./

/Men det är rektorn som har ansvaret för innehållet även när skolan har en samling i kyrkan. Det ansvaret kan aldrig överlåtas till kyrkan. Om inte skolan och kyrkan kan komma överens så måste rektorn avstå från att ha samlingen i kyrkan./

Källa:
Dagens Nyheter

Anonym sa...

På ett känslomässigt plan förstår jag honom. Principiellt ser jag stora problem med sakrala sånger i skolan, men som musikarbetare är det vardagsmat att sjunga eller spela musik vars innehåll man inte håller med om just då eller någonsin. Jag som ateist och musiklärare har försonat mig med tanken att jag varken kan eller bör rensa bort allt religiöst innehåll ur min undervisning. Däremot så granskar och diskuterar jag budskapet tillsammans med eleverna. Det tränar dem i kritiskt tänkande och ger ett historiskt perspektiv.
Självklart är det skillnad på att lyssna på Brahms Requiem och diskutera innehållet i en katolsk mässa och på att sjunga "Stilla Natt" och verkligen mena det. Men det går också att sjunga den utan att lägga större vikt vid budskapet än vid sanningshalten i "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Det åligger skolan att lära barnen att man inte kan rida på en gås, inte att skydda dem från sagor.

Camilla Grepe sa...

@Anonym
Den dagen skolan tar med eleverna och firar skolavslutning i ett tempel, tillägnat en person som klarade så övernaturliga ting som att flyga på en gås, finns det förvisso skäl att reagera. ;-)