söndag 2 december 2012

Antje Jackelén - igenMissa inte Lundabiskopens debattinlägg på SvD Brännpunkt.
Är kyrkan farlig - eller är det Jackeléns ideer som är det? Debatten lär fortsätta. Hur kyrkans medlemmar reagerar på biskopens maktspråk återstår att se. Jackelén skriver bland annat: ”Varken Skolverket eller kyrkan kan vara nöjda om de som i nätartiklarnas kommentarsfält förespråkar julavslutningar i kyrkan gör det av islamofobiska skäl”.

Men vänta lite nu...?

Varför Skolverket skulle behöva bekymra sig över det faktum att nätkommentarer som propagerar för kyrkligt skolfirande ofta åberopar islamofoba argument, är en gåta. Att de kyrkliga skolavslutningarnas  supportrar ofta ses hysa dessa åsikter, är uteslutande ett problem för kyrkan själv.

Här finns verkligen något för kyrkan att ta tag i internt. Att ha den mobben av obildade och antidemokratiska nötter i sin hejarklack, vore en vida viktigare sak att ta tag i för kyrkan, än att jaga blivande konfirmander i skolans korridorer.

 Eftersom Jackelén åberopar Lagen om Svenska kyrkan (1998:1591) kan vi väl passa på att påminna om denna paragraf:

4 § Församlingen är lokal enhet inom Svenska kyrkan och omfattar de personer som tillhör Svenska kyrkan och är bosatta inom församlingens område.
   Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Dagen

2 kommentarer:

Göran Rydland sa...

Antje Jackelén skriver:
/Den juridiska vägledning som Skolverket presenterat när det gäller skola och kyrka illustrerar en konflikt. Lite tillspetsat kan man säga att det är staten som är i strid med sig själv./

Jag kan påminna biskopen i Lunds stift om att Svenska kyrkans centralstyrelse, redan i en skrivelse till kyrkomötet 1999, förutsåg att konflikt kunde uppstå mellan en kyrkoordningsregel och den statliga lagstiftningen.

Citat:
/Såväl den lagstiftning som avser trossamfund i allmänhet och Svenska kyrkan särskilt som den lagstiftning som gäller allmänt i samhället har således betydelse för kyrkoordningen och dess tillämpning. Lagstiftningen anger de ramar inom vilka kyrkoordningen verkar. Från ett konstitutionellt betraktelsesätt är kyrkoordningen givetvis underställd lagstiftningen, och vid en eventuell konflikt mellan en kyrkoordningsregel och en regel i den statliga lagstiftningen får kyrkoordningen vika./

Källa:
Kyrkoordningens förhållande till lagstiftningen
Svenska kyrkans centralstyrelses skrivelse till kyrkomötet CsSkr 1999-3

Kyrkordningen 2 kap. 1 § om, att församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, får följaktligen vika för skollagen (2010:800) 1 kap. 6 § om, att utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell.

Lelle sa...

Bara det faktum att en kyrka har speciell lag är märklig i ett samhälle. Alla, även kristna oavsett vilken kyrka man tillhör, bör ha samma rättigheter.

Har man samma rättigheter så behöver man inte diskutera olika rättigheter för olika grupper av personer. Bevisligen så skiljer sig lagstiftningen för t ex Sv Kyrkan ocha andra kyrkor.

Sedan anser jag att de kristna i Sverige är förtryckta. De existerar inte i t ex vanliga teveprogram medan vissa andra grupper exponeras avbrutet. Media talar alltid om att kristna är få och att antalet kristna minskar.

Men det är media som rår för det genom att utesluta dem från att delta i tevesoffer etc och berätta om sina liv.