fredag 11 september 2009

Om konsten att missa det väsentliga

Dagens ”God morgon, sovit gott? får vi nog rikta till Jan Strid, forskare på SOM-institutet som intervjuas i tidningen Dagen:

Bristen på tydliga frågor som skiljer nomineringsgrupperna åt gör att folk inte ser någon mening med att rösta, menar han.Om du går igenom vad de olika grupperna har för tankar om framtiden för kyrkan är det väldigt vackra formuleringar, men om det inte finns några frågor som är nomineringsgruppskiljande, varför ska man rösta då?

Frågan om samkönat äktenskap och vigselrättens bevarande,
har du hört talas om det Jan Strid? På Dagen finns en länk till Kyrkans Tidning som dock nyanserar hans uttalande i Dagens artikel. Där står det så här:

"Han ser omedelbart en fråga som skulle kunna höja valtemperaturen – frågan om Svenska kyrkan ska införa äktenskap även för homosexuella par.

Som vår sammanställning här bredvid visar lyfter flera av nomineringsgrupperna fram den frågan som en av de viktigaste frågorna i årets kyrkoval, trots att den med stor sannolikhet kommer att avgöras av årets kyrkomöte redan i höst. Det är ett kyrkomöte som valdes redan vid förra kyrkovalet 2005. Alltså är det inte en fråga som avgörs i kyrkovalet i år.

– Om kyrkovalet skulle handla om kyrkor som hotas av nedläggning skulle det kunna öka valdeltagandet också, tror Jan Strid."

Just detta faktum att årets kyrkomöte valdes 2005 kommer naturligtvis att påverka hur man beslutar i de här frågorna, men kommer det att få väljarna att "resignera" och välja efter gamla invanda partipolitiska mönster, eller kommer det att växa en opposition inom kyrkan? Det är i det senare fallet som nomineringsgruppen Frimodig kyrka kommer att göra sig gällande och det kommer i högsta grad att ha betydelse för hur kyrkan utvecklas framöver.

4 kommentarer:

Leif Ekstedt sa...

Samkönade äktenskap är lagfäst rätt. Dessutom med samma regler som gäller andra äktenskap.
Svenska Kyrkan väntar ju på sin sekulära kyrkomötesmajoritet för att genomföra vad den samlingen kommer fram till.
Hur sover Du själv? Eller kanske bara blundar?

Camilla Grepe sa...

Hej Leif, du högg snabbt där, och jag publicerade av misstag innan inlägget var klart i sin helhet. Jag vet vad som gäller inför kyrkomötet, men jag tror att Frimodig kyrka kommer att spela en stor roll framöver. Låt vara möjligen mera som grus i maskineriet på den demokratiska folkkyrkan än som förkämpe för dess modernisering.

Jonas sa...

Men Camilla, någon "demokratisk folkkyrka" är ju inget att eftersträva. Känner du inte till att väldigt många aktiva kristna är med i frikyrkosamfund eller katolska kyrkan eller de ortodoxa kyrkorna. Är dessa inte folk de också? Och ska vi vara en demokratisk kyrka i den meningen att alla möjliga som är medlemmar röstar om vad som helst, nästa steg är väl att rösta om Jesus är Guds son?

Frimodig kyrka är ju de som inte inte följer partiprogrammet mer än Bibeln, traditionen och de lutherska bekännelseskrifterna.

Jag tror att många, både aktiva och inte aktiva samt intresserade aktiva i andra samfund som är medlemmar har fått nog av sekulariseringen och relativiseringen av tron, som vill ha en kyrka och inte en religionsvetenskaplig intresseförening för inbördes beundran. Där kan Frimodig kyrka spela en roll.

Camilla Grepe sa...

Jonas, för att förstå varför jag skriver som jag gör, så måste man veta mina bevekelsegrunder. Jag tror att det har framgått att jag är motståndare till kyrkan eftersom den uppvaktar mina ungar i deras skola. För att ta det lite kort så är det enklare att hålla en kyrka på avstånd från den icke-konfessionella skolan om kyrkan talar högt och tydligt om Bibeln, Gud och Jesus. Om den som idag framställer sig själv som en harmlös kulturbärare som hellre talar om Gandhi, FN-deklarationer och klimatkriser, blir det svårare att hålla kyrkan utanför skolan.

Av den anledningen är det oerhört intressant att se utgången av kyrkovalet. Roligast av allt vore ju om Frimodig kyrka skrällde till ordentligt och gjorde Svenska kyrkan religiös igen. Det finns ju goda marginaler för en påkristning där. Spelreglerna skull bli tydligare och man skulle slippa dagens situation då kyrkans folk glider runt som hala ålar i skolans korridorer och uppehållsrum. Jag missunnar ingen att vara religiös. Tvärtom. Men jag vill själv kunna bestämma i vilka sammanhang och i vilken grad jag och mina barn ska behöva uppvaktas av kyrkan.

Jag har skrivit mer om detta här:
http://camillagrepe.blogspot.com/2009/09/arets-realitysapa-heter-kyrkomote.html