torsdag 13 augusti 2009

Nu har Wejryd surnat till på finansen

Ärkebiskop Anders Wejryd är en ständig källa till glada fniss hos oss sekulära. Hur bär han sig åt? Nu senast kan tidningen Dagen berätta att ärkebiskopen hört av sig i brev till statsekreteraren vid finansdepartementet, Hans Lindblad. I brevet säger ärkebiskopen att skattebefrielsen av prästlönetillgångarna är en form för finansiering av allmännyttig verksamhet:

"Skulle den försvinna ökar direkt kraven på ökad kyrkoantikvarisk ersättning eller förslag om att frånträda Svenska kyrkans förpliktelse om att hålla alla skyddade kyrkor tillgängliga och i skick".

Vi får förmoda att det är tidningen Dagens egen journalist som skruvat till detta kärva budskap till en egen översättning:

detta är ett hot: beskattar ni oss, kommer vi att låsa vissa kyrkor och låta dem förfalla. Men regeringen får också ett erbjudande: låter ni bli att höja skatten, så slutar vi att bråka om den kyrko- antikvariska ersättningen - så länge den förblir så hög som i dag

Hur som helst är det kul att skåda det som sker. För här fick Svenska kyrkan en hoper gamla kyrkor till skänks över en natt när staten och kyrkan gick skilda vägar. Och vad händer? Jo, de avfolkas sakta men säkert. Så varför inte låta dem förbli stängda? Nej, se det går inte, för det finns ett regelverk. Och regler är, som vi alla vet, till för att följas.

Just den här regeln säger att även en avsides belägen landsbygds- kyrka med jämna intervall ska hysa en gudstjänst. Alltså måste kyrkan värmas för att inte de, i genomsnitt, tre små skinntorra gamla tanter, som regelmässigt bevistar gudstjänsten ska drabbas av blåskatarr.

Kanske kan man här finna en del av förklaringen till varför Svenska kyrkans el-nota lär gå på 1.6 miljarder varje år? Kanske skulle det till och med vara nyttigare – både för tanterna och för kyrkobygg- naderna – om man istället höll till i den, förmodat, något modern- are kyrkan i centralorten? Man kan ju fundera på det i alla fall.


Mina tidigare skriverier i samma fråga:
Kyrkobyggnaderna tillbaka till folket!
Kulturminnesvården blir gisslan när Svenska kyrkans ekonomi krisar

Dagen
Dagen

5 kommentarer:

Ingemar sa...

I artikeln du refererar framgår att alla kyrkor byggda på 1940-talet och tidigare räknas till de "skyddsvärda". Vore det inte bättre om man koncentrerade sina kulturbyggnadsbevarande insatser till riktigt gamla kyrkor? Gränsen kan kanske sättas vid 1700/1800-tal någonstans.

De nyare kyrkorna får man väl avvara antingen genom rivning eller försäljning i takt med att kyrkobesöken uteblir och lokalerna upphör att utnyttjas. En del mindre kyrkor och kapell här i Norrland har exempelvis gjorts om till bostadshus - det vore kanske något för pensionerade präster och biskopar? Då får de ju tillbringa ålderdomen i "Herrens hus"...

Camilla Grepe sa...

Den fixa åldersgränsen är egentligen lite konstig. Det finns yngre kyrkor som har ett väl så stort arkitektoniskt värde som många gamla kyrkor. (Har min arkitekt-syster lärt mig)

Avyttring tycker jag är ett bra förslag. Det finns fina exempel på hur de kan återanvändas i andra sammanhang. Dessutom finns det ett stort behov av sekulära lokaler för borgerliga ceremonier. Avkristnade kyrkor kan fylla en viktig funktion där. Befintliga kyrkor får ju inte hyras ut för dessa ändamål.

Riccardo D'Aquino sa...

Wejryd vill ha pengar för att ta hand om ett svenskt kulturarv. Vem förlorar på att svk sköter om kyrkor?
Annars kan (M)-regeringen alltid dra in pengar på Samisk kultur. Vad tjänar jag på att de får sköta sina renar? Vad tjänar jag på att bibliotek finns i Sverige?


Vill du använda "avkristnade kyrkor" till borgerliga vigslar? Varför det?
Om jag ska använda Humanisternas retorik: Ni får bygga era egna kyrkor...
Jag har inget emot borgerliga vigslar i kyrkor, men jag har ju inget emot kyrkor överhuvudtaget. Det finns dock de som är emot min religion, Kristendom, men som ändå vill använda kyrkor för sina egna ändamål. Jag förstår inte riktigt varför?

Och vad gäller "Dagens egen journalist":
Maila gärna henne om du har några frågor - anna.sandberg@dagen.se

Camilla Grepe sa...

@Riccardo D'Aquino

Vad då "era egna"? Det är HELA svenska folket som genom tionde eller kyrkoskatt bekostat samtliga kyrkor som byggts fram till 1952.

Vari ligger det rimliga att alla dessa kyrkor över en natt tillföll ett fristående samfund som dessutom får ca en halv miljard om året för att underhålla dem?

Ökenkällan sa...

I din verklighet består kyrkbesökarna av några skintorra gummor.
I min verklighet så finns det kanske en del att önska vad gäller besöksfrekvensen, men fortfarande finns det många som har ett stort behov av att kyrkan skall finnas i både glädje och sorg, vardag och helg. Därför betalar jag gärna min kyrkoskatt liksom för övrigt annan skatt till det allmänna.