torsdag 5 februari 2009

Vårdnadstvist om loggan i Pappa-Barn

Det verkar råda fullt krig i föreningen Pappa-Barn. Som alltid när det handlar om ideella föreningar som drivs av enskildas engagemang och ett starkt patos, känns det olustigt när det uppdagas mygel och nepotism. Föreningen som arbetar för barns rätt till båda sina föräldrar vid separationer, har på kort tid fått över 2.000 medlemmar.

Nu är det föreningens revisor som riktar skarp kritik mot den styrelseledamot som fick uppdraget att skydda varumärket när föreningen startade 2006. Ledamoten registrerade varumärket med logotyp, namn och typsnitt på sina släktingars företag, utan att informera övriga i styrelsen. Varumärket används idag i ledamotens egen privata och vinstdrivande verksamhet. Mer verksamhet under samma varumärke är på gång enligt ledamoten, som också registrerat domänen och hemsidan på sig själv utan att ha informerat styrelsen.

Föreningen Pappa-Barn har använt varumärket sedan starten utan att det framförts några invändningar från varumärkesägaren. Ledamoten ska också ha gett sken av att varumärket var föreningens tillgång. Nu har revisorn kallat till ett extra årsmöte för att reda ut turerna. Man får hoppas att det löser sig. Såna här händelser är döden i grytan för varje förening som drabbas.

Inga kommentarer: