söndag 15 februari 2009

Kyrkans framtid och arbetsmarknadspolitiken

En intressant debattartikel på SvD Brännpunkt tangerar ett förhållande som jag tagit upp tidigare. Debattörerna skriver:
"Biskoparna negligerar risken för att Svenska kyrkan mister en av sina viktigaste kontaktytor gentemot människor som idag känner sig välkomna till kyrkan oavsett var på trons väg man befinner sig. För vem tror på allvar att en kyrklig välsignelseakt över ingånget äktenskap inte mycket snart kommer att betraktas som något endast för ”de riktigt religiösa”?

Själv har jag valt att uttrycka det lite rakare här:
"En av kyrkvigslarnas obestridliga fördelar är ju att man faktiskt blir gift samtidigt som den erbjuder ”extra allt”. När kyrkbröllopet av allt fler motiveras enbart med lokalens tjusighet, parad med önskemål om ett nedtonat prat om Gud, har kyrkan verkligen anledning att oroa sig. Om det som återstår är välsignelsen och tron på den apostoliska trosbekännelsen, kan insikten om kyrkans egentliga budskap få ett besvärande antal att se sig om efter andra alternativ."

Och i ytterligare ett annat inlägg skriver jag:
"Rotar man däremot djupare i bevekelsegrunderna, kanske man till och med landar i krasst arbetsmarknadspolitiska skäl: Om man betraktar Svenska kyrkan som den storkoncern den är, med sina 22.000 anställda så inser man att några tusen friställda präster näppeligen är någon våt dröm för arbetsförmedling och a-kassa.
Möjligheten att bli hederligt döpt, konfirmerad, gift och begraven har trots allt en viss dragningskraft på medlemskadern – så varför avskaffa vigselrätten när den betyder så mycket för kyrkans attraktionskraft och förmåga att hålla folk med sysselsättning?"

Det skulle vara klädsamt om de närmast berörda någon gång talade klartext om att man värnar det enda som kan räknas, publiksiffrorna. Att avsäga sig vigselrätten skulle troligen få lika förödande konsekvenser som att skicka ut inbetalningskort på medlemsavgiften i slutet av januari.

Och så till sist, för att återknyta till debatten i SvD: Hur många av kyrkans medlemmar befinner sig "på trons väg" överhuvudtaget?


SvD
Dagen

Dagen

Inga kommentarer: