onsdag 7 december 2011

Same procedure as last year

Vi vet hur det är: Två år på raken och en ny tradition är född – säkert som amen i kyrkan. Vad vore den stundande julen om vi inte fick en riktigt hetsig och uppslitande debatt om skolavslutningar i kyrkan? Vad vore julen om vi inte fick uppleva spänningen inför att Gävlebocken åter står i ljusan låga?

Kan vi ens föreställa oss ett Sverige utan någon av dessa oundgängliga begivenheter? Själv är jag med och debatterar skolavslutningarna i SVT Debatt och Eftersnack på torsdag. Bocken har brunnit upp. Skit i traditionerna - vårda meta-traditionerna.


Tillägg 13 dec 2011
Nu går Göran Hägglund ut i debatten och föreslår en ändring av skollagen i syfte att skolorna ska ges större frihet att fira sina högtider i kyrkan. Det är alltid lika oroväckande att se politiker i regeringsposition, som inte inser kravet på att all lagstiftning ska prövas mot grundlagen. Hägglunds förslag stupar redan på RF 2:2. Det borde han insett själv, innan han gick ut och gjorde sig till åtlöje i pressen.Nu plockar han istället upp en punkt i SD:s partiprogram och gör det till sitt eget.


Dagen: Hägglund vill lagstifta om skolavslutningar i kyrkan
DN
SvD
Dagen
Newsmill

38 kommentarer:

Göran Rydland sa...

SVT 1 Debatt

Ska skolor fira advent och Lucia i kyrkan?

Camilla Grepe, redaktör för nya debattmagasinet Bright är inbjuden som huvuddebattör.
http://www.brightmagasin.se/
http://camillagrepe.blogspot.com/

Belinda Olsson med gäster från studion i Göteborg.

Torsdag den 8 december 2011
Kl. 22.00 – 22.45

Fredag den 9 december 2011
Kl 04.20 – 05.05
Kl 12.00 – 12.45

SVT Play
http://svtplay.se/v/2470640/debatt
http://debatt.svt.se/category/eftersnack/

Textat sid. 199
Sänds i HD

Göran Rydland sa...

SVT Debatt

Redan nu finns möjlighet att skriva kommentarer till kvällens tema på SVT Debatt där Camilla Grepe deltar.

Ska skolor få fira advent i kyrkan?
http://debatt.svt.se/2011/12/08/ska-skolor-fa-fira-advent-i-kyrkan/
http://svtplay.se/v/2635473/trailer_debatt_8_december

Ikväll 22:00 i SVT 1 och Eftersnack här på webben 22:45.

Göran Rydland sa...

Skolavslutning i kyrkan strider mot Europakonventionen och Sveriges grundlagar.

Debatten gäller principfrågan om rätten till frihet från religion och kommunens ansvar för att skydda enskilda elever i den obligatoriska grundskolan mot otillbörlig och ensidig religiös påverkan av trossamfundet Svenska kyrkan.

Skolinspektionen motiverar i sina beslut kritik mot skolavslutning i kyrkan med hänvisning till regeringsformen och Europakonventionen.

Regeringsformen 2 kap. 2 § stadgar att ingen av det allmänna får tvingas att ge till känna sin åskådning i religiöst hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i religiös sammankomst eller meningsyttring eller att tillhöra trossamfund eller annan sammanslutning för livsåskådning.

Regeringsformen 2 kap. 19 § stadgar att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden genom Europakonventionen.

Europakonventionen artikel 9, Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, skyddar rätten för var och en att avstå från religion.

Religionsfrihet i regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter är ett begrepp med två helt motsatta betydelser. När konflikt uppstår vid rättstillämpningen av normen om religionsfrihet har artikel 9 i Europakonventionen företräde före 2 kap. i regeringsformen. Detta innebär att regeringsformen 2 kap. 2 §, frihet från religion, har företräde före 2 kap. 1 §, frihet till religion.

I grundskolan ingår skolavslutningen som en obligatorisk del av undervisningen. Religiösa inslag för eleverna vid avlutningen strider följaktligen både mot artikel 9 i Europakonventionen och 2 kap. 2 § i regeringsformen.

Om rektor och lärare inbjuder till skolavslutning i en kyrkolokal agerar de ombud för trossamfundet Svenska kyrkan och sviker därmed föräldrarnas förtroende för skolan. Lojalitetskonflikter uppstår för elever och föräldrar som tvingas värna sin religionsfria/religiösa integritet.

Elever och föräldrar står i beroendeförhållande gentemot skolans lärare och rektor. Detta gör att föräldrarna kan dra sig för att begära befrielse för sina barn från otillbörliga religiösa moment i undervisningen och skolavslutningen.

Enligt den nya skollagen 2010:800, 7 kap. 19 §, är reglerna om befrielse från obligatoriska inslag i undervisningen väsentligt mer restriktiva än i den tidigare skollagen. För att betona att befrielse endast ska komma i fråga i undantagsfall, ska befrielse bara kunna medges när det finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår.

En principiellt viktig dom i Europadomstolen bör vara vägledande för Skolinspektionen i Sverige.

Europakonventionen protokoll nr 1, artikel 2, Rätt till undervisning, skyddar föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan undervisning och undervisning, som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

Föräldrars rätt enligt Europakonventionen har avgjorts i en principiellt viktig dom, Folgerø m.fl. mot Norge, den 29 juni 2007 i Grand Chamber vid Europadomstolen.

Domskäl:
I den grundskola i Norge där föräldrar tvingades begära befrielse för sina barn från vissa religiösa delar i undervisningen, fanns risk för otillbörliga avslöjanden om föräldrarnas livsåskådning och privatliv för skolmyndigheterna.

Domslut:
Domstolen fann att det hade skett en kränkning av artikel 2 i protokoll nr 1 i Europakonventionen.

Anonym sa...

Hej Camillla

Ser dig just nu på debatt. Tycker det är bra det du säger! Är helt med på din linje. Vi får hoppas att det snart blir fler som förstår hur viktigt det är att få bort kyrkans inblandning i skolan.

Hälsningar Marie

Anonym sa...

Haha..julen firades innan jesus föddes!!!

Anonym sa...

Synd att ingen talat om för dig att kristendom, enligt den nya läroplanen, SKA ha en särställning i den svenska skolan. Märkligt med en debatt om kyrka och skola som saknar representant från skolan...

Anonym sa...

camilla borde ta och läsa på lite, - Julen firades innan Jesus föddes.
Säkert som amen i kyrkan va!
Verkar som att damen i fråga inte har vad det handlar om.

Alex

Anonym sa...

Jag säger bara STACKARS BARN som måste leva med och uppfostras med en satkärring som du! Hela ditt uppträdande i debatt blev ju bara patetiskt! Såna otroligt dåliga argument, evigt sväljande mellan varje ord, rödbrusighet, visar ju bara hur korkad du är! Och att julen firades långt innan Jesu födelse.. men hallå... ti9llåt mig asgarva!!! var har du fuiits hela ditt liv.. inte på den här planeten i a f... lägg ner din verksamhet snälla.. du förlöjligar bara dig själv.. och som sagt.. dina stackars barn! Jag lovar att även dom kommer att få känna av din patetiska medverkan i debatt...

Evelina sa...

Tjena!
Såg precis på Debatt och tyckte dina kommentarer var ljuvliga, särskilt den sista. Har aldrig reflekterat över att det hänger ett lik längst fram i kyrkan som du sa, men från och med nu ska jag ha det i åtanke när jag diskuterar med påstridiga kyrkoälskare. Tack!

Anonym sa...

Alltså.. är du på riktigt eller var det nån form av helt hysteriskt vi såg ikväll? Inte ett enda ord av det du sa fanns någon vettig grund i.. och jag håller med föregående skrivare.. stackars barn med en sån morsa!

Axel sa...

Dubbelmoral: du njuter gärna av alla lediga dagar som kristendomen medför...

Det är väl lika fel att diskriminera de kristna, som dessutom är åttio procent av eleverna, genom att förbjuda skolan att besöka kyrkor.

Ingen av de kyrkor jag besökt har något lik i koret, Däremot har de flesta en tavla, en staty eller en skulptur med bild av en man vi tycker betyder mycket för oss.
De enda lik vi har är de som ligger under golvet eller nedgrävda utanför kyrkan.

Anonym sa...

Men snälla människa.. eller vad man nu ska kalla dig.. ge mig ett enda exempel.. ETT enda exempel... på något barn som farit illa eller skadat av en skolavslutning, lucia-advents firande i kyrkan! ETT enda..... tror inte du kan det nämligen så där faller din idiotiska motivation till att det på något sätt är skadligt för barn... jag är 50 år och känner massor, ja i princip alla som haft advet och luciafirande i kyrkan och INGEN är på något sätt påverkad negativt av det, ingen har heller känt sig tvingad ttill det.. är det NÅN som borde känna sig utanför så är det väl du...

Anonym sa...

Hej Camilla !

Jag vill bara tacka dig för din fantastiska medverkan i Debatt ikväll. Du förde verkligen min talan !

Jag arbetar på förskola som varje år "tvingar" våra barn till kyrkan för en teaterliknande uppvisning om Jesus födelse.
Jag har själv valt att avstå att följa med då jag verkligen anser att man inte skall utöva religioner till barn.
I min mening finns det INGA religiösa barn,
(det handlar om manipulation)


Det är skillnad på religion och tradition vilket jag anser att KD:S förespråkare inte kunde förmå sig åtskilja.

Tack tack så oerhört för din medverkan !

Mvh

Emelie Carlsson

Christian sa...

Hej såg på debatt och kan ej hålla med dig mindre. Svenska skolor bör få ha avslutningar i kyrkan om det är tradition, jävla tjat på debatt om detta. Det behöver inte vara religionsinriktat bara för att man är i en kyrka, det ger ju bara en mysig stämning. Sverige är mångkulturellt ja, men det är ett kristet land i grund och botten. Ska man plötsligt sluta fira jul för att det är kristet?
Och ingen frågar ju barnen? Tror du att de bryr sig någonting om vart de firar skolavslutningen i? De flesta barn tycker det är magiskt med julavslutning i en kyrka med alla ljus och fina auran. Ni som går på nya lagar och regler ger endast ett flummigt oansvarigt intryck på samhället och våra barn får ta konsevensterna med ett multi-kulti-flumsamhälle.
Sverige är ju för fan rädd för sin egen kultur. Var stolt över det vi har istället för att stöta bort ett lands arv.

Aggie sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

BRA talat Christian!!!

Aggie sa...

Så otroligt patetisk du är Camilla. Vad är du rädd för?

Anonym sa...

Vad är det som är så jävla farligt att fira advent och lucia i kyrkan? Det är tradition! Man ska bevara traditioner för det är dem som formar ett land! Jag har aldrig varit på ett adventsfirande där man har indoktrinerats av kristendomen. Så därför fattar jag inte varför den här debatten ens äger rum.

Anonym sa...

amen i kyrkan... precis sa du i tv att kyrkan ska låta dina barn vara i fred! Låt då vårt amen vara ....Tackar

Anonym sa...

Angående din medverkan i Debatt kan jag paradoxalt nog bara komma på ett ord att säga: Amen! Fantastisk argumentation. Håller med dig om allt. /C

Anonym sa...

Jag förstår inte varför jag skulle vara stolt över att mina förfäder var kristna. Kristendomen är liksom flera andra religioner en källa till hat mot andra människor och har legat till grund för århundraden av krig och förtyck av världens folk.

Jag vill välkomna alla in i 2000-talet där mänskligheten kommit så långt i evolutionen att vi, om vi faktiskt använder våra avancerade hjärnor, kan inse vilket enormt misstag religion varit och kan uppskatta befrielsen i att kunna uppfatta vår värld med nyktra ögon!

Anonym sa...

"Julen firades långt innan Jesu födelse?" "Framme i kyrkan hänger ett lik?"
Är du helt tokig?
Om DINA barn INTE vill vara i kyrkan så behöver de inte det!
Låt dem bestämma själva!
Det är ingen som tvingar någon till något.
Det jag undrar är om du tvingar dina barn att vara ateister som du eller om Du låter dem välja sin tro själv?

Anonym sa...

Hej, såg precis svt debatt om lusse eller inte i skolan. Till att börja med vill jag berätta att om man ska klassificea mig så är jag väl en modern andlig utövare dvs. att jag försöker urskilja vad som är sant/bra/användbart i ALLA uråldriga läror inkl. kristendomen.

Staten och religon är åstkilda i Sverige(Tack och lov) och skolor som utbildar på statens uppgrad bör kan därför enbart erbjuda kunskaper om religon, aldrig påverka någons levnadsstil.

Människor som säger att om man sjunger en sommarvisa på skolavslutningen inte spelar så stor roll, uppvisar en djup okunskap om den kultur som finns i dagens samhälle och de effekter ett omedvetet utövande av "gamla" traditioner har på oss. I ett globalt modernt samhälle krävs en särskillnad på livsåskådning och offentlig verksamhet på ALLA nivåer. Det är inte en slump att arabvärlden med religonssytrda stater råkar mest illa ut i den globala världen som kryper på oss alla. För de lever kvar i ett föråldrat paradigm, det krävs med av den moderna människan än att blint leva efter mycket gamla texter.

Vi går på en svår väg mellan marxism och ett modert globalt styre.

Göran Rydland sa...

SVT Play

Längd: 45 minuter

Avsnittsinformation
Del 15 av 17. Ska skolor fira advent och Lucia i kyrkan? /.../

http://svtplay.se/v/2636319/debatt/del_15_av_17?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2636325/sb,p104688,1,f,-1

TEXTAD VERSION
http://svtplay.se/v/2636325/debatt/del_15_av_17?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2636319/sb,p104688,1,f,-1

Svensktextning: Fahlvik, Pettersson
© Sveriges Television AB 2011

Programinformation
Efter programmet fortsätter debatten i Eftersnack - direktsänt på nätet!

Denna video finns tillgänglig t.o.m. 21 jan 2012

Belinda Olsson, Programledare SVT Debatt

SVT Belinda: Välkomna till Debatt! Det är torsdagskväll och vi sänder så klart live från Göteborg. Nu kan det vara slutfirat för skolorna vad gäller advent och Lucia i kyrkan. Och det ska vi debattera om en liten stund.
/…/

Ingen lusse i kyrkan
Tid: 23:50 – 43:45

DEBATTDELTAGARE
Camilla Grepe, Religionskritisk bloggare
Annika Beijbom, Bokförläggare
Ebba Busch (KD), Kommunalråd Uppsala
Jonas Eek, Präst Göteborgs stift

SVT Belinda: Vi ska nu debattera huruvida skolor kommer att fira advent och Lucia i kyrkan. Det är inte självklart. Det är litet luddigt i skollagen och enligt Skolverket är det många rektorer som ringer nu och inte riktigt vet vad de ska göra.

/…/

SVT Belinda: Camilla är inte övertygad?

Camilla: Nej, absolut inte! Jag kan säga så här. Det ni är blinda för inom kristenheten, det är att ni tvingar in människor som inte har någonting alls med er att göra, in i en förvisso vacker lokal – och längst fram på väggen så hänger det ett lik!

SVT Belinda: Längst fram på väggen hänger det ett lik! Nu är inte Jesus här och kan försvara sig. Men debatten fortsätter i Eftersnack. Tack alla! Tack så hemskt mycket! Nu är det Eftersnack. Gå till datorn om ni inte är där! Hej då!

Transkription från SVT Play Debatt
Göran Rydland

© Copyright Sveriges Television AB 2011

Anonym sa...

Hej Camilla!

Du sa i tv att din familj firar jul. Min fråga är: Varför firar du jul?

Elin sa...

Hej!

Såg debatten igår och märker att detta väcker starka känslor, blev intresserad och sökte upp din blogg.

Att fira Lucia och advent/jul gör väl de flesta vare sig man är kristen eller ej.

Jag skulle inte heller vilja bli pådyvlad en religion men luciatågen och adventspsalmerna är så avkristnade som det går idag. Historien om Lucia är visserligen makaber men tror man inte på den borde det inte vara något problem, eller?

Min undran är bara varför det väcker så starka känslor och vad man/du är så rädd för?

Hälsn. Elin

Anonym sa...

Gillar verkligen kommentarerna som hävdar att julen enbart är en kristen tradition. Ni undrar varför icke-kristna överhuvudtaget firar jul, har ni hört talas om t.ex jultomten och julmat?

Vidare vill jag kommentera tjatet om att Lucia firande i kyrkan är svensk tradition och kultur, för mig har det aldrig varit en tradition... Av de skolor jag gått på är det ingen av skolorna som firat högtider i kyrkan.

Vi har istället firat i skolans lokaler och även inkluderat tomtar och pepparkaksgubbar. I mina före detta skolor fick vi under lektionstid lära oss om svensk kultur samt historia. Verkar som att många missade den biten då många tycks tro att allt kommer från Jesus.

Inser mer och mer vilken bra uppväxt man haft.

Anonym sa...

Tror inte att du behöver oroa dig för att dina barn skulle bli hjärntättade av ett par besök om året i kyrkan, även om de nu verkligen är så korkade som du låter påskina. De får säkerligen tillräckligt med påverkan hemifrån så de klarar sig. Var inte rädd!! Dessutom är kristendomen i här i Sverige en lightvariant i jämförelse med många andra länder utom kanske i några enstaka Knutbyliknande samhällen. Jag förstår den hetlevrade mannen från Frankrike och Annika som pådyvlats den mer ortodoxa katolska läran. Men kanske hade du nån bakgrund ocksä, jag uppfattade aldrig det, som förklarar din aggressivitet. Jag är konfirmerad men har gått ur kyrkan för längesen. När jag hör dig får jag lust att gå med igen. Och kyrkan är faktiskt, förutom en lugn och god plats med schysst akustik, ett ställe som fyller en viktig funktion i samhället med gemenskap, välgörenhet och krishantering samt har en sund syn på hur man ska vara mot sina medmänniskor. Finns ingenting att vara rädd för!!

Göran Rydland sa...

SVT Debatt

8 december 2011

EFTERSNACK

Adventsfirandet i skolan… eller kyrkan?

http://debatt.svt.se/2011/12/09/adventsfirandet-i-skolan-eller-kyrkan/

Publicerad 9 december, 2011
Längd: 15:33 minuter

Ska skolelever få fortsätta fira jul i kyrkan? Debatten fortsatte i Eftersnack.

Tid: 00:00 – 10:45

Magnus Johansson, SVT Debatt

DEBATTDELTAGARE
Camilla Grepe, Religionskritisk bloggare
Annika Beijbom, Bokförläggare
Ebba Busch (KD), Kommunalråd Uppsala
Jonas Eekv, Präst Göteborgs stift

© Copyright Sveriges Television 2011

Anonym sa...

Hej!

Hoppas du är nöjd med dig själv, med dina insatser du gör för samhället. Njuter varje gång av att se människor som verkligen engagerar sig och ägnar större delen av livet till att förstöra!

Tänk vad mycket hemskt kyrkan bidrar med:
Vacker musik och kultur, hjälp till hemlösa, mat och vatten till U-länder, gemenskap för människor, vackra byggnader i våra städer, lokaler som gratis kan njyttjas för ex. skolavslutningar, och på toppen av detta berg så kan människor få kontakt med gud och må bra av det. Tack för att du bidrar till att motverka dessa goda saker, vi behöver mer ondska här i samhället!

Vilken tur att man fick gå till kyrkan för sina föräldrar. Undra ja var jag hade varit om inte kyrkan hade funnits för mig. Kanske hade jag drivit omkring och snattat och deltagit i slagsmål om jag inte hade haft kyrkan att gå till på fritiden. Schysst att du vill ruinera denna verksamhet. Tänk vad hemskt att så många onda medlemmar vill erbjuda kristendomen åt alla unga: Dessa barn/tonåringar kan ju bli uppfyllda av guds goda kraft, sånt måste ju bara motverkas! Idealet är ju att vi alla går runt som vilsna tomma själar utan någon kultur och gud att förankra oss i.

Som sagt, hoppas du är nöjd med dina insatser för att förstöra den godaste kraften vi alla har. Imorgon ska jag till kyrkan, förhoppningsvis kanske du också vågar gå dit någon gång, du är iallafall varmt välkommen till min, där är alla välkomna :)

Förlåt om jag lät elak, det var inte min intention.
Du kanske inte älskar gud, men gud älskar dig. Amen.

MVH 17-åringen

Anonym sa...

Du framstod mest som en hatisk, bitter oälskad människa i tv som mest ville ha uppmärksamhet för att du inte fick vara med och leka. Du verkar för övrigt glömt bort att vi lever i ett SAMhälle, inte individsamhälle. Sverige är kristet, det är en stor del av vårt kulturarv och traditioner. Ska alla i vårt samhälle göra som du och kräva individuella specialrättigheter. Jag vill inte att det ska få finnas vägar med kurvor! En annan vill inte att det ska få finnas apelsiner i affären, en annan kräver att man inte får ha konst i skolan. Idiotiskt. Passar det inte så dra! Ingen kommer sakna dig ändå.

Anonym sa...

Jag förstår inte varför du år så hysterisk över att folk vill fira en skolavslutning i kyrkan. Ni kommunister är verkligen hatiska människor. Sök hjälp.

Ostronmannen sa...

Bra Camilla. Du behövs. Fortsätt ta upp ämnen som gör de troende hatiska. Det avslöjar dem.
Det roliga är också att de flesta kristna tror att vårt lussefirande är en kristen tradition. Att julgranen är en kristen symbol, tomtar, julklappar.
Många troende är tyvärr sönderindoktrinerade i historia. Men långsamt lär de sig.
Nu kan man ju förmedla kunskap genom internet. Google lite på lussi tex.

Moe sa...

Du är grym Camilla!! Hatisk kommunist eller ej ;) Jag tycker det är kul när kristna visar sin "kärlek" här bland kommentarerna, vad skulle zombie Jesus säga om detta?

Lelle sa...

Camilla. Du pratar sekret sekulärt samhälle utan kristna traditioner, jul och skolavslutningar etc.

Vad blir kvar då? Jo slaveri, ättestupa och sagor. I alla fall skulle vi inte ha våra underbara jul med sånger om barnet i krubban, julklappar för att visa Guds kärlek, hans gåvor till oss människor.

Hela vårt samhälle med allmän skolgång, vård och omsorg grundas på den kristna tron. Farligt?

blessingsrehab sa...

Hej camilla. Jag såg debattprogrammet med dig och snacket om julfirandet i kyrkans varande el inte. Du sa vid ett tillfälle vid förfrågan om du själv firar jul med dina barn/familj. Jo, medelsamt sa du. Men när prästen frågade varför så sa du att man firat jul långt tillbaka i tiden före det kristna budkapet vid jul.
Men då anser jag att du är lite ute och cyklar..Julen firas nämligen till åminnelse av kristi födelse och varför man ger varandra gåvor härör klart till att de tre vise männen kom med gåvor till josef och maria när jesus var född. Sedan om deras tideräkning inte stämmer med oss eller om det var på vintern el sommaren. Spelar inte så stor roll. Huvudbudskapet är det viktigaste. Så du kanske skall börja kalla erat firande någonting annat om du inte vill förknippas med den kristna helgen.
Med all respekt.

paloma sa...

Har debatten redan varit i tvn? Hade varit intressant att se.. speciellt med tanke på vad som händer ute i skolorna nu.. inge lucia i skolan..ingen skolavslutning i kyrkan! Osv!

Anonym sa...

@paloma

Programmet finns på SVT Play


MVH
Camilla Grepe