torsdag 14 oktober 2010

Björklund avslöjad

Idag får vi en viktig pusselbit i det politiska spelet om kristendomens särställning i skolan. Det är Jonas Svensson,docent i religionsvetenskap och en av deltagarna i den arbetsgrupp som tog fram Skolverkets förslag på kursplan för religionsundervisningen, som har en replik på SvD Brännpunkt:

.../ I fall efter fall där kristendomen i förslaget ingick i uppräkningar tillsammans med andra religioner har samma förändring gjorts. Det är inte en förändring i sak. Skolverkets förslag säger inget om fördelningen i undervisningstid mellan de olika religionerna, och – märk väl – det gör inte heller Björklunds omformulering.

Vad den senare implicit säger är däremot att kristendomen inte ska jämföras med andra religioner, att den till sin natur är annorlunda. Vi har alltså fått en läroplan som tydligt markerar inte det som Fjelkner efterlyser – kristendomens särställning vad gäller inflytandet på svensk historia och kulturarv – utan istället dess särart i förhållande till andra religioner.

En sådan värdering bygger inte på vetenskap och beprövad erfarenhet utan är ett i grunden religiöst ställningstagande. Detta rimmar mycket illa med kravet på att skolans undervisning ska vara icke-konfessionell.

Läs hela artikeln!

Jonas Svensson berättar mer på Smp

Kristianstadsbladet

5 kommentarer:

X sa...

Har läst Svenssons replik flera gånger men fattar inte vad han menar. På vilket sätt skulle den i artikeln nämnda omformuleringen "implicit" säga att "kristendomen inte ska jämföras med andra religioner, att den till sin natur är annorlunda"? Man måste verkligen vilja tolka det som han gör för att se det implicita (subjektivt värre mao).

Ser definitivt inte poängen med omformuleringen men är heller inte särskilt imponerad över repliken. Verkar mer som att han är yrkesmässigt tjurig över Björklunds tilltag och söker detaljer att gnälla på.

Jonas sa...

Poängen är: Varför skilja ut kristendomen från de andra religionerna när det inte gör någon skillnad i sak, om inte för att framhäva dess särart, dvs att kristendomen är annorlunda än de andra (läs "bättre"). Jämför om vi hade haft liknande formulering inom samhällskunskap. "Grundläggande budskap i socialismen, och i de andra politiska ideologierna konservatism och liberalism". Låter inte detta suspekt i förhållande till "grundläggande budskap i socialism, konservatism och liberalism." Björklund måste ha haft ett skäl att ändra, annars skulle han inte gjort det. Skälet kan inte vara att han vill att det ska undervisas mer om kristendom, för formuleringen säger inget alls om tidsfördelning mellan religionerna. Alla ska tas upp, och ingen får lämnas därhän. Det är det enda formuleringen säger. Ta förresten en titt på förändringarna i geografi, musik och bildämnet också. De är egentligen värre ingrepp.

X sa...

Jonas: Visst, jag är ingen anhängare av förändringarna. Om Svensson argumenterat som du hade jag inte sagt ngt. Tycker fortfarande att hans replik var snömos (eller så förstod jag bara inte).

Du gör f.ö. samma subjektiva tolkning som Svensson med ditt "läs: bättre". Möjlig, men inte nödvändig tolkning tycker jag. Men, håller med dig i sak och jämförelsen du gör.

Jonas Svensson sa...

Ringer mitt förnamn en klocka? Se en lite lättsammare (och kanske tydligare) version av kritiken på

http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/mycket-skrik-for-lite-ull-(2142901).gm. Där tar jag även upp förändingarna i geografiämnet.

Ta även en titt på Björklunds förändringar av musikämnet och bildämnet. Det är märkligt att en politiker har mage att på detta arroganta sätt förändra i texter som ämnesexperter och verksamma lärare ägnat mer än ett halvår år åt att slipa på, och som gått igenom vad som kanske är historiens mest omfattande remissförfarande, inklusive ett allmänt sådant där hela befolkningen fått möjlighet att säga sitt.

X sa...

Haha, viss humor. Håller som sagt med dig, men tycker att din replik till mig ovan var bättre än den i tidningen. Ska kolla länken du bifogar när jag har mer tid.