fredag 11 januari 2013

Tidningen Dagens förtjänstfulla vinkling

Ibland kan man uppleva hur en debatt utvecklas genom att ta ett steg i en ny och kanske oväntad riktning. Tidigare debattörer hakar på och frågan hamnar i en spännande belysning som hjälper till att ge relief och tydlighet. Det klassiska exemplet är när två parter byter plats i ett skeende. Här brukar också agnarna till sist skiljas från vetet. Den som styrs av sin känsla kommer snart att finna sig debattera mot sina eventuella principer, medan den som styrs av principer kommer att debattera mot sin känsla. Det är en intressant upplevelse som man ska vara glad om man får vara med om. Alltid lär man sig något.

En annan gång kan två till synes skilda frågor ge en intressant helhetsbild om de tillåts debatteras vid samma tillfälle. Man kan då finna att det som i respektive fallen kanske ses som självklara svar, inte längre fungerar tillsammans. Det blir helt enkelt lite för mycket av det goda. Det senare exemplet kan illustreras av debatten kring den kristna skolorganisationen Ny Generation. Rektorn på Trollehöjdsskolan i Mullsjö finner att organisationens värvningsaktiviteter bland övriga elever står i strid med lagparagrafen att skolan ska vara icke-konfessionell. Det är nu det blir riktigt intressant att se hur representanter ur kristenheten resonerar. Ett fint exempel får man från tidningen Dagen där Hasse Boström skriver:

”I valet mellan en skola som inte tillåter något meningsutbyte eller debatt alls och en skola där diskussionen är högljudd och där friheten är stor att propagera för både politiska, religiösa och andra övertygelser är valet enkelt: En skola där det är högt i tak, där eleverna betraktas som vuxna nog att ta ställning till olika påståenden och ideologier, den skolan fostrar elever i demokratisk anda.”

Det är vackra och förpliktigande ord som det är svårt att inte hålla med om. Men så var det då det där med helhetsbilden. Och här blir det genast problem. För demokratin är ung i det lilla samhället. Under århundraden har man levt i en enpartistat och diktatur. Friheten är i själva verket så ung att det fortfarande finns människor som fötts under enpartistatens tid. Men vanans makt är stor. Så med hänvisning till historien går skolan till partihögkvarteret, för att vid högtidliga tillfällen sjunga partiets sånger, för så har man ju alltid gjort, så det ska man göra nu också.

Nej, jag skojar bara. Hade vi haft den historien skulle med stor sannolikhet skollagen ha markerat mot just den ideologin. Det kan ju bli lite väl mycket av det goda.

Dagen
Dagen
Dagen
Dagen

Inga kommentarer: