fredag 25 januari 2013

Jackelén Skånes främsta opinionsbildare 2012

Att Skånes främsta opinionsbildare är en biskop - det låter, det!
En sådan nyhet får naturligtvis inte passera okommenterad.
Biskop Antje Jackelén i Lunds stift, har fått utmärkelsen  ”2012 års Skåneetta – Skånes mest inflytelserika opinionsbildare”. Jag som följt biskopens skriverier med viss undran och skepsis, blir naturligtvis nyfiken på vem som förärat henne titeln och omdömet: "Hon har initiativkraft, uthållighet, timing och fingertoppskänsla".

Inte oväntat visar det sig vara en kommersiell aktör inom PR-branchen som står bakom detta. Företaget Aspekta erbjuder tjänstekoncept som: ”Styra med kommunikation” och ”Följa samhällsopinioner”. Med andra ord ganska alldagliga ämnen för valfri klient hos en PR-byrå. Men läser man vidare i erbjudandet, ser man att här även finns ett utbud med bäring på krisbranscher med snabbt vikande marknadsandelar: ”Påverka politiska beslut”, ”Hantera kriser och risker” och ”Förankra förändringar”.

Huruvida pristagaren och hennes arbetgivare, Svenska kyrkan, med hjälp av Aspektas tjänster, lyckas med att ”Stärka förtroendekapital” låter jag vara osagt. Att Aspekta själv lyckas ”Skapa uppmärksamhet” är ett faktum. Vem vet, kanske kan detta på sikt generera en ny storkund till firman?? Oavsett vad som väntar i en framtid för Svenska kyrkan, kan den vara trygg i förvissningen om, att här även gives råd om hur man lyckas ”Bygga börskultur” och ”Förbereda börsnotering”.

När Magnus Dahl, vd för Aspekta AB, kommenterar biskop Antjes uppmärksammade utspel om att ”Sverige har ett samtalsklimat om religion som inte gagnar tillväxt”, kan vi ändå vara förvissade om att i den här utnämningen följer företaget sin egen manual. Att vi är några stycken som ifrågasätter religionens betydelse för samhällets tillväxt, är ingenting mot var Svenska kyrkan som konto kan göra för PR-byråns egen tillväxt. Vilket nog var precis vad som skulle uppnås.

7 kommentarer:

Gunnar Lundh sa...

Är du säker på att du stavat rätt?

Det kanske skall vara "Suspekta"?

// Gunnar L

Camilla Grepe sa...

Haha! Du menar att Aspekta AB borde byta namn till Suspekta AB? Ja, varför inte. Och bli helägt av SvK.

Anonym sa...

Surt sa räven......

Anonym sa...

Det ÄR en sur sak!

Magnus Dahl sa...

Camilla Grepes blogginlägg förtjänar en kommentar om hur Skåneettan utses:

Det är inte Aspekta utan allmänheten som nominerar pristagarna. Det görs genom en allmän inbjudan på Skåneettans hemsida att föreslå personer som enligt förslagsställarna har varit framträdande opinionsbildare i Skåne under det gångna.

En jury väljer ut 25 finalister bland de nominerade. Allmänheten och juryn rangordnar därefter dessa namn genom ett röstningsförfarande, varefter resultaten av allmänhetens och juryns röster vägs samman.

I juryn ingår 10 personer, varav 8 är helt fristående från Aspekta. Att av denna process dra slutsatsen att Aspekta får nya kunder genom Skåneettan kräver viss fallenhet för konspirationsteorier. Den som har insikt i normal affärsverksamhet inser däremot det orimliga i Cecilia Grepes påståenden.

Magnus Dahl, VD Aspekta.

Camilla Grepe sa...

Grattis Magnus, Grepe oskadliggjord och kontot räddat.

Anonym sa...

Jag hoppas att du inte far med fler dolda konspirationsteorier om kristen tro eller kanske om faran med skolavslutningar och diverse skolkyrkogruppers uppdrag.

Säg till i så fall.

Däremot måste man väl säga att det blev en ganska bra och imponerande lista av vinnare, kultur, politik, näringsliv och nöje blandat. Skåningarna är spännande, och varför inte nominera en god ickekyrklig person till nästa år?
Jag lovar att inte tro att det är riggat av dig: En bra person talar för sig själv oavsett religion.
/Anonyman