tisdag 22 januari 2013

Östhammars kommun inleder skolsamarbete med Svenska kyrkan och missionskyrkan

Jag kan inte undanhålla mina läsare detta säregna dokument
"Riktlinjer för samarbete mellan Kyrka och Skola"
Jag säger bara: Läs.
Det kommer mer om det här inom kort.

Artikeln nedan finns att läsa här
Saxat ur artikeln i UNT-Östhammar:

– Vi vill inte konkurrera med skolans personal, det är inte tanken, men en kurator arbetar inte med frågor som vad meningen med livet är, säger Andreas Sundström. 

Andreas Sundström förklarar att samarbetet är ett sätt för kyrkorna att bygga upp ett förtroende bland elever och föräldrar.

– Händer det något allvarligt på orten är det bra om det redan finns ett sådant förtroende.
Samtidigt menar han att det inte alltid är lätt för ungdomar att vända sig till kyrkan eller en ungdomsmottagning. Om kyrkan besöker skolan behöver inte steget bli så stort för ungdomar som behöver tala med en vuxen person. Jag har alltid reagerat på det där med "om det händer något". Vad är det man tänker sig egentligen? Ska kyrkans folk sitta där som luggslitna gamar och vänta på nästa katastrof i syfte att legitimera sin närvaro? Det är inte utan att det lite väl mycket påminner om den här välbekanta scenen vilken elaka tungor helt felaktigt påstår är ett reportage från det senaste Kyrkomötet.

Alla eventuella likheter är en ren tillfällighet, vi är ju inte i Danmark

Vi kan räkna med att se mer av detta. Kyrkan har ett överhängande problem att överleva ekonomiskt. En aspekt på ämnet avhandlas även i Människor och Tro


23 kommentarer:

Patrik N sa...

Rektorn Sakarias Åkerman arbetade tidigare på en kristen skola i Uppsala (högstadieskola). Han är aktiv kyrkomusikant. Observera att den skola han nu arbetar på är en F-6 skola. Det är således *mycket unga barn* som ska få hjälp med livsåskådningsfrågor mha kyrkan… Och initiativtagare (och garant för att kyrkan inte ska få för stort inflytande…) är en rektor vid namn Sakarias som tidigare arbetat på en kristen skola och som spelar musik företrädesvis i kyrklig miljö på fritiden.

Jösses...

Anonym sa...

Ja du Patrik ..det är bara att gratulera barnen i den skolan som får en sån grund att stå på.
Vi ser ju i vårt samhälle idag hur många barn far illa av allt stressande som både de och deras föräldrar utsätts för. Då behövs en grund att stå på. Jesus sa: "Kom till mig alla som är tyngda av bördor så ska jag ge er ro". Det ju detta barnen måste få kunskap om och därför så tar man på sig ett stort ansvar när man jobbar emot detta.

Människan behöver Gud det vet vi. Tänk att du m.fl jobbar och lobbar stenhårt emot detta. Det BEVISAR ju enbart det kristna budskapets sprängkraft. Om det verkligen vore så att du och dina trosfränder skulle tro att detta vore tomtesagor så skulle varken du eller någon annan bry sig.
Evangeliet om Jesus sätter i rörelse på ett eller annat sätt. När han gick på jorden så var man även då ute efter honom. Det är ingen skillnad idag,,,men idag sker det genom bloggar och andra medel.
Men du kanske inte tänkt så starkt på det!

Camilla Grepe sa...

@Anonym

Tack för din kommentar, som förtjänstfullt bekräftar min misstanke om kyrkornas egentliga syfte med sin närvaro på skolan.

Anonym sa...

Ja Camilla det bjuder jag väldigt gärna på. Jag är inte så involverad i uppdraget i skolan men jag tycker ändå att våra barn bör få chansen och möjligheten att konfrontera det kristna budskapet. Jag tycker det nog den inställningen handlar om demokrati, att de ska få chansen att träffa kristna människor och få ställa sina frågor etc.

Om jag förstår dig rätt Camilla så ser du helst att den möjligheten inte bör finnas och därmed så får våra elever inte ens möjligheten att själva ta ställning. De måste ju i sann demokratisk anda få ställa sina frågor och sätta sig in i olika ideologier.

Alltså en demokratisk rättighet..nej Camilla..det är ingenting att vara rädd för..låt våra barn och ungdomar själva ta ställning och låt dem se de olika alternativen. Vi lever väl ändå i ett demokratiskt samhälle.

Religionsfobi är inget för ett öppet fritt samhälle! Låt oss samlas över gränser och diskutera!!Camilla Grepe sa...

@Anonym

Kan du hålla med om att i en så för privatlivet känslig fråga som religionstillhörighet, ska det vara föräldrarna som ombesörjer det här? Barnen är ju inte på något sätt förhindrade att umgås med kyrkan på sin fritid.

Patrik N sa...

"Jag är inte så involverad i uppdraget i skolan men jag tycker ändå att våra barn bör få chansen och möjligheten att konfrontera det kristna budskapet."

Det sker bäst på religionsundervisningen. I annat fall tycker jag att alla ideologier borde få samma chans att vistas i skolan för att ge barnen stöd. T.ex. kunde ju Socialdemokraterna, Moderaterna och SD ha skolpatruller. Eller det nazistiska Svenskarnas Parti. Eller salafister. Varför inte? Barnen måste ju få möjlighet att konfrontera det [add preferred ideology] budskapet. Inte sant?

Nej, ingen präst i skolan på lunchrasten. Behöver barnen stöd i existentiella eller liknande frågor så föreslår jag en skolpsykolog.

Anonym sa...

Jo, det kan jag hålla med om Camilla. MEN det finns så många föräldrar som hellre vill att skolan ombesörjer denna information. Man känner sig inte så insatt i dessa frågor. Återigen, engagemanget för att inte hålla öppna dörrar känns inte modernt och som ett myndighetsintrång.
För inte så länge sedan så var det helt enkelt förbjudet för ungdomar under 18 år att gå till kyrkan i ett land i öster. Det har ändrats i takt med att folket blivit mera utbildade och nytänkande.

Vi behöver nog bli lite mer toleranta för olika strömningar och inte vara så rädda för sånt som man inte själv känner sig bekväm med.

Kanske mer utbildning och samarbete skulle behövas. Okunskap skapar ofta rädslor..många gånger helt i onödan. Tack för mig!!

"Sanningen skall göra Er fria"

Camilla Grepe sa...

@Anonym

Skolan ska tillhandahålla kunskaper OM religion, inte färdigheter I religion. Skolan är uttryckligen förbjuden att ägna sig åt det.

Vill du ändra på det förhållandet så måste du arbeta politiskt för att ändra skollagen.

Anonym sa...

Det blir inte på något sätt demokratiskt då det bara finns representanter för kristna samfund att välja på. Jag ska som förälder kunna skicka mina barn till skolan med förvissningen om att de inte påverkas ensidigt i den ena eller andra riktningen och i det här fallet skulle jag tvärtom vara förvissad om att kristendomen och i det här fallet svenska kyrkan och missionskyrkan skulle få ett rejält försprång gentemot andra livsåskådningar. Inte nödvändigtvis för att kyrkans representanter skulle försöka pracka på barnen sin uppfattning (det tror jag inte att de gör) utan för att de skaffar sig otillbörliga fördelar i ett längre perspektiv. Om barnet vill söka sig till något trossamfund i framtiden, vilket är det mest troliga att det väljer - ett okänt eller ett vars präst hängt på skolgården och varit en mysig och lyssnande vuxen? Dock tycker jag inte att det är kyrkan som agerar fel här (förutom det uppenbart cyniska i att rikta sin reklam mot lågstadiebarn) då missionen självklart är en del av deras uppdrag och får de chansen tar de såklart den, inget konstigt med det. Här är det rektorn som är den som ska följa skollagen och som således trampar i klaveret.

Camilla Grepe sa...

@Anonym

Rektorn har ansvaret för skolan och kommunen är huvudman. Anmälan till Skolinspektionen riktar sig alltså mot kommunen. Kyrkan kan man inte göra något åt. Förhoppningsvis kommer ändå saken att uppmärksammas så att slentrian-medlemmar får ändan ur och lämnar kyrkan. Först då kyrkan riskerar ekonomisk skada, kommer den att lära sig att hålla fingrarna i styr.

Anonym sa...

Patrik N 16:55

Skolpsykolog: Är du seriös? Nog finns det väl andra bättre figurer generellt än så? Dels skulle eleven förmodligen känna sig stämplad, dels skulle det inverka menligt på en träff där man letar mer patologiska frågor. Personligen skulle jag se ett större värde i en lärare som haft historia eller litteratur som huvudämne. Mer helhetssyn.
/Anonyman

Ulf sa...

Anmälan till Skolinspektionen??!? Nu blev jag intresserad av att få veta mer.

Camilla Grepe sa...

@Ulf

Börja med att läsa dokumentet. Vad får du själv för funderingar kring detta map den icke-konfessionella skolan?

Ulf sa...

Det är helt sanslöst! jag läste det redan igår och efter det blev jag tvungen att gå en promenad med hunden så magen fick lugna sig. Nu väntar jag med spänning på fortsättningen. Under min väntan så passade jag också på att googlade rektorn och mååånga spelningar i olika kyrkor var det.

Man kan konstatera att rekorns fritidsintressen och möjligen hans umgänge på fritiden har gjort att han tappat omdömet. Det kan ju också vara så att han inte hade något omdöme från början och då är det ju svårt att tappa det.

Bohusherde sa...

Here we go again.
Glad att Camilla kan hålla isär kyrkans uppdrag och skolans.
Patrik - tycker du att det är lämpligt att registrera anställdas religiösa, politiska eller värderingsmässiga hemvist? Undervisningen ska vara konfessionsfri, även om läraren är ateist och undervisar i religion.

Frågan är om den konfessionella neutraliteten är neutral eller en del i ett värderingssystem? samt om skolan kan ta in närsamhällets goda sammanhang till stöd för elever utan att det påverkar undervisningen?

Detta är rektorns uppgift att bedöma vilka sammanhang som uppfyller de kraven.


Bohusherde sa...

Here we go again.
Glad att Camilla kan hålla isär kyrkans uppdrag och skolans.
Patrik - tycker du att det är lämpligt att registrera anställdas religiösa, politiska eller värderingsmässiga hemvist? Undervisningen ska vara konfessionsfri, även om läraren är ateist och undervisar i religion.

Frågan är om den konfessionella neutraliteten är neutral eller en del i ett värderingssystem? samt om skolan kan ta in närsamhällets goda sammanhang till stöd för elever utan att det påverkar undervisningen?

Detta är rektorns uppgift att bedöma vilka sammanhang som uppfyller de kraven.


Camilla Grepe sa...

@Bohusherden

Du är rolig du. Det ska en präst till att tala om ifall "den konfessionella neutraliteten är neutral"

Anonym sa...

Det ska till en religiös för att märka av hetsen mot religiösa.

Ja, den konfessionslösa skolan kan också genom vilka som arbetar där komma att präglas av religionshat istället för neutralitet. Det är lika illa det, eftersom det också skapar märkliga frågor och tankar hos eleverna.

I o f s så tror jag att de flesta elever är klarsynta nog att se när en lärare är uppfylld av patos utanför läroplanens murar, och den läraren riskerar råka illa ut, oavsett vem det är. Så vi ska nog vara försiktiga på båda sidor.

Men för att bemöta en praktisk fråga. Mamma var lärare, jag känner mängder av lärare. Skolan är urusel på existentiella frågor samt krisbearbetning. Så länge det är så så kommer kyrkan att riskera dras in i arbetet. Gillar man inte det, skall man klaga på skolan inte kyrkan.

Elever har rätt att samlas i en kristen skolgrupp. Att bedriva olika former av "mission" är på gränsen när elever gör det, och otillåtet när myndiga gäster eller lärare gör det. Att stoppa en kristen skolgrupp kan alltså beroende på situationen också vara ett övergrepp, som inte präglas av ickekonfessionalitet utan av religionsfobi. Däremot måste man kunna säga till skolgruppen att sluta ha mission och gospelkonsert i korridorerna hur som helst.

/Anonyman

Bohusherde sa...

Men Camilla du kan väl svara på den frågan om vad synsättet på en neutral arena bygger på?

Patrik N sa...

"Patrik - tycker du att det är lämpligt att registrera anställdas religiösa, politiska eller värderingsmässiga hemvist? Undervisningen ska vara konfessionsfri, även om läraren är ateist och undervisar i religion. "

Jag tycker att det är klart olämpligt att registrera sådana uppgifter, varför skulle jag tycka att det vore bra? Är det det faktum att rektor Sakarias koppling till kyrkan och till en kristen friskola på två, edit: noll komma två, sekunder framgår av Google-sökningar som retar dig?

Undervisningen ska vara konfessionsfri. Det tycks mig som att det i den aktuella Östhammarsskoan finns en risk för att konfessionell påverkan på mycket unga barn vill smyga sig in i en förment konfessionsfri miljö utan att ringa på ringklockan först. Det är bra att Camilla och andra uppmärksammar det så att rektorn inte glömmer bort sitt uppdrag.

Patrik N sa...

"Frågan är om den konfessionella neutraliteten är neutral eller en del i ett värderingssystem? "

Skolan ska inte stå neutral i värderingsfrågor. Skolan ska förmedla exempelvis värderingarna att alla människor har lika värde, att demokrati är ett gott sätt att fatta beslut på i ett samhälle, att människor ska vara fria från slaveri, att människor inte ska diskrimineras på grund av hudfärg, religiös uppfattning, politisk uppfattning eller att människor på andra sätt ska vingas att ingå i tvångssammanhang på grund av sina medfödda egenskaper.

För att kunna göra detta måste skolan, som är en del av vårt gemensamt överenskomna värderingssystem, stå neutral mellan olika livsåskådningar och i det uppdraget passar en präst från en livsåskådningsorganisation ypperligt dåligt i skolans korridorer.

Vi är många som saknar tillit till kyrkans förmåga att finnas i skolans lokaler utan att kyrkans företrädare alls skulle pyssla med det de är utbildade för och uppdragna och avlönade för att pyssla med, dvs religiös mission.

Anonym sa...

Vad är brist på tillit?
Vad är haloeffekt?
Vad är neutralitet?

Det finns ju en risk att våra omdömen av varann färgas av erfarenheter så att det egentligen inte motsvarar en egentlig "fara".

Jag vet kristna som undervisat i religion och gjort det mer neutralt än ateister, eftersom den kristna lutade sig vetenskapligt på religionsvetenskapen och ateisten bara på sina gamla fördomar. Inget är självklart i dessa sammanhang.

/Anonyman

Patrik N sa...

Inget är självklart och när det verkar som att rektor Sakarias kanske kan behöva stöd för att klara sitt uppdrag så är det bra om han kan få det. Exempelvis genom tillsyn av Skolverket eller Skolinspektionen.