måndag 16 december 2013

Bright mot skolavslutningar i kyrkan

Prenumerera på debattmagasinet Bright!

Bright är landets enda tidning som tar tydligt avstånd från skolavslutningar i kyrkan. Tidningen görs helt ideellt. Stöd oss genom att prenumerera: 4 nr för 150 kr. prenumeration@brightmagasin.se

Läs mer om Bright

SvD
SvD
DN

11 kommentarer:

Anonym sa...

Om nu kristen tro är falsk, varför då inte se besöket i kyrkan som ett studiebesök att studera vidskepelser? Varför vara så rädd? Varför inte införa studiebesök i moskeer vid ramadan? Denna rädsla för olikheter leder lätt till förakt och förlöjliganden som inte är särskilt humant.

/Göran

Camilla Grepe sa...

@Göran
För att besöket inte är ett studiebesök, utan inramning av skolans firande. Detta legitimerar kyrkan och i förlängningen dess dogmer.

Anonym sa...

Jag menar att du kan se besöket i kyrkan som ett studiebesök. Ett besök om vad julen handlar om ur ett kristet och kulturhistoriskt perspektiv. Jag ser ingen anledning till att förfasa sig av ett besök även om besöket sammanfaller med skolans avslutning. Skolan tar inte med nödvändighet ställning i livsåskådning eller legitimerar någonting alls. Det är upp till var och en att tycka, tro eller legitimera, eller?

Camilla Grepe sa...

Så här skrev Skolverkets utbildningsråd Claes-Göran Aggebo i ett mail till mig om traditionsenliga och återkommande "studiebesök":

"Det finns ingen grund i Skolverkets vägledning för att man inom ramen för undervisningen årligen ska upprepa studiebesök i en kyrka vid advent för en och samma klass. Eleverna behöver inte få en sådan "repetition" för att kunna nå målen. Detta har vi också tydligt uttalat i media. Då handlar det om något annat som inte kan sägas vara en del av undervisningen utan en del av utbildningen i övrigt. Skolverket har dock i sin vägledning tydliggjort att man i undervisningen kan göra studiebesök i t.ex. en kyrka för att komplettera den ordinarie undervisningen utan att detta står i konflikt med skollagens bestämmelser, även om det då naturligtvis förekommer konfessionella inslag, t.ex. i en andakt. Men detta beror helt på hur det genomförs och man måste därför lokalt noga överväga formerna för ett sådant studiebesök inom ramen för undervisningen."

Anonym sa...

Så det är själva upprepandet du förfasas över? Menar du att skolan ta ställning för kristendom genom att göra flera studiebesök? Så måste det alls inte vara. Vad är det för fel med mycket kunskap i ämnet? Om det nu bara rör sig om vidskepelser är det då inte bra med kunskap om vad det handlar om? Varför vara så rädd för detta om det ändå inte är sant? Jag tycker det är viktigt med livsåskådningsfrågor i skolan för det saknas kunskap i ämnet. Vi behöver mer kunskap om det så vi kan få en större förståelse för varandra. Denna rädsla skapar bara klyftor och förakt. 

Göran

Camilla Grepe sa...

Jag konstaterar att ett regelbundet firande i en kyrka inte kan bortförklaras som studiebesök.

Man får inte mycket kunskap om kristendomen vid skolavslutninar i kyrkan, däremot legitimeras kyrkan genom den upprepade och nära kontakten med skolan. Resultatet blir att man oreflekterat identifierar sig som "kristen" utan att ens veta vad religionen står för.

Om skolan istället undervisade ärligt och öppet om kristendomens idéer, skulle troligen fler lämna gemenskapen. Idag överlever kyrkan som ceremoniellt finrum för de mindre nogräknade. Skolavslutningarna är en del av detta.

Anonym sa...

Men se då besöket som ett dåligt studiebesök som inte ger något vidare kunskap, vilket förstås är synd, eller? Det kanske finns bättre sätt för kyrkan att öppet presentera vad tron går ut på? Men då en kristna tron legitimeras inte mer bara för att man väljer ett besök i kyrkan vid en avslutning. Det är att dra det hela alldeles för långt. Du verkar mer rädd för att människor skulle se sig som kristna (även om de inte är det), men elever identifierar sig inte som kristna för att de är i kyrkan vid avslutningarna. Hade det varit så lätt hade nog de flesta sett sig som kristna i Sverige i dag men så är det ju verkligen inte.

Kanske kan vi då enas om att ge kristendomen och andra religioner en chans att få visa vad de står för och går ut på. Det skulle också minska risken att någon såg sig som kristen utan att vara det. Kunskap om detta för oss närmre varandra och sprider mindre skräck för de troende.

Göran

Camilla Grepe sa...

Citat: "Kanske kan vi då enas om att ge kristendomen och andra religioner en chans att få visa vad de står för och går ut på. Det skulle också minska risken att någon såg sig som kristen utan att vara det. Kunskap om detta för oss närmre varandra och sprider mindre skräck för de troende".

Vad har detta med skolans avslutninga att göra??

Anonym sa...

Du verkade vara rädd för att elever skulle se sig som kristna utan att veta något om vad den kristna tron handlar om, om skolan har avslutning i en kyrka, men är det i så fall inte ännu viktigare att skolan lär ut vad kristen tro handlar om? Jag tänkte att kanske kan vi enas om vikten av denna kunskap.

Att jag skriver att du kan se det hela som ett studiebesök handlar om att jag tycker att du gör en alldeles för stor sak av det hela. Varför denna rädsla? Det är inte så att en skola nödvändigtvis tar ställning i en livsåskådning genom val av lokal vid avslutning, eller menar du att det måste vara så?

Camilla Grepe sa...

Skolan ska vara icke-konfessionell, varför har du så svårt att förstå det? Vad är du själv rädd för?

Anonym sa...

Det har jag inte svårt att förstå och det har jag heller inget problem med.