måndag 16 december 2013

Björklund legitimerar skolk

Vi som regelmässigt har skolkat vid alla kyrkliga begivenheter i skolan, ser med tillfredsställelse att detta numera legitimeras av självaste utbildningsministern. Utbildningsdepartementets pressmeddelande klargör detta:

"Förslaget innebär att skolan kan samlas i kyrkan t.ex. vid julavslutningen, att en präst får medverka och läsa ur julevangeliet och att psalmer får sjungas. Samtidigt ska den elev som inte vill delta ha möjlighet att avstå."

Inga kommentarer: