söndag 3 mars 2013

KD-politiker har helt rätt om författningsdomstol

Det är inte så ofta det händer att jag får tillfälle att skriva att KD-politiker har helt rätt. Idag hände detta oväntade. Nåväl, en konsekvens av en författningsdomstol blir att det inte längre går att ta skolbarn till en kyrka inom ramen för skolobligatoriet. Tänkte de på det??