måndag 18 februari 2013

Roland Poirier Martinsson försvarar påven med argument tänjbara som gummi


Roland Poirier Martinsson försöker i en krönika i SvD att leda i bevis att påven har rätt om aids-spridningen i Afrika och kopplingen till bruket av kondomer. För att göra detta krävs en extraordinär argumentation, men RPM har vanan inne. RPM går ut lite lätt med påvens påstående att kondomer inte hjälper mot aidskatastrofen i Afrika. Om detta har påven rätt, menar han.

Sen kommer en kommentar som måste citeras i sin helhet, ingen skulle tro mig annars:
Många miljoner afrikaner har dött på grund av att sexualliberaler i väst dels inte kan titta på afrikaner utan att se svarta infödingar som de tolkar genom sina koloniala fördomar, dels inte vill ta sig an uppgiften att förhindra hiv- och aidsepidemin utan att först lära ut hur kul och viktigt det är att bejaka sin frigjorda sexualitet.

Jo, man är tvungen att läsa den några gånger för att vara säker på att det som står där, faktiskt står där. Helt ärligt, men jag hade ingen aning om att någon enda i väst överhuvudtaget hade ett sånt inflytande över hur, var, när och varför afrikaner idkar frigjort sex med varandra. Faktum är att jag tror afrikaner om att klara den detaljen helt själv.

RPM konstaterande att väst har ”metoderna och medicinerna” men skandalöst nog ändå inte agerat tidigare. Men vilka är då de metoder han syftar på? Är det kondomerna eller är det katolska kyrkans lära om celibatet? Eftersom det är RPM som skriver kan vi nog lämna kondomerna därhän.

Sen kommer en märklig passage där RPM lyckas säga emot sig själv inom loppet av några meningar. Först genom ett invecklat resonemang där aids drabbat Afrika så hårt för att:
den västliga fördomen är att afrikaner är mer promiskuösa; den sexualliberala övertygelsen att det är en dålig sak att säga åt dem att det inte är bra att vara promiskuös. Alltså: kondomer till folket, så att alla kan fortsätta ha kul med sex.

Men direkt efter heter det plötsligt:
Men afrikaner är inte alls mer promiskuösa än vita i väst. (Och varför skulle de vara det!?) Däremot är det vanligare med ett sexuellt beteende som är idealiskt för smittspridning: långa, samtidiga förhållanden med ett fåtal partners (till skillnad från i väst där det är vanligt med många, korta, monogama förhållanden).”

Sen kommer ett riktigt intressant påstående från RPM. Han skriver:
 ”Kondompropagandan inriktade sig på afrikaner med västligt beteende – fåtalet – och missade populationen där smittan verkligen spreds.
Påståendet är intressant eftersom det rimligen gör gällande att kondomer alltså skulle ha varit bra om de användes av fler än vad som faktiskt skedde. Och om folk dessutom förstod vitsen med att skydda sig – oavsett hur sexvanorna råkade se ut i det enskilda fallet.

Därpå ett ampert konstaterande:  ”Sambandet är tydligt: epidemin och kondom-användningen växte lavinartat och samtidigt i Afrika.
Vilket är ungefär lika spektakulärt som att påstå att en lavinartad ökning av bakterieinfektioner sammanföll med en lavinartad ökning av antibiotikabehandlingar. Men att det ena beror på det andra, betyder inte nödvändigtvis att det omvända gäller.

Likaså påstår RPM att:
Där det sexuella beteendet förändrades och kondomer inte förekom lyckades man vända kurvan. Detta påpekade påven.
Tyvärr berättade inte påven vad som hände där det sexuella beteendet förändrades samtidigt som kondomer förekom. Eller ska vi läsa in att RPM antyder att blotta förekomsten av kondomer skulle ha lett till den beryktade promiskuiteten? En intressant tanke som påminner om den om hönan och ägget, om än inte övertygande sett i historiens backspegel. En promiskuitet som inleddes på grund av god tillgång på kondomer skulle knappast gett en lavinartad ökning av aids. Om man dessutom extrapolerar beteendet till ett liv i celibat brukar förekomsten av sjukdomsfall i aids och antalet födda barn gå mot noll. Där finns ett samband, det är jag övertygad om.

Efter att ha läst krönikan kan slutsatsen bara bli en. Att det bara finns ett enda tillfälle då resonemanget i RPMs artikel är giltigt: Då premissen är att folk har sex som katolska kyrkan föreskriver att folk ska ha sex, det vill säga inom äktenskapet. Att så inte sker, beror enbart på att katolska kyrkan ännu inte hunnit omvända varenda könsmogen individ på den afrikanska kontinenten, till att vara en rättrogen katolik.
Att folk i Afrika inte heller lever som katolska kyrkan föreskriver, ska i rimlighetens namn inte tillskrivas några ospecificerade västlig sexliberaler, utan just katolska kyrkans eget bristande genomslag i befolkningen. 

Inläggets video tillägnas Roland Poirier Martinsson och den 16:e Benke


Tillägg 2013-02-25

PRM ägnar en hel spalt åt att korrigera våra missuppfattningar om vad han faktiskt har skrivit. Nåja. Så värst mycket bättre blev det nu inte. Den som inte orkar läsa själv ska iallafall få några smakbitar för att förstå vidden av hans visdom:

"Vad slog fel? Nå, hur skulle din man eller fru reagera om du kom hem och föreslog kondom för att motverka spridning av könssjukdomar er emellan? Just det. Och kanske skulle du därför dra dig för att följa en sådan uppmaning."

Kanske är RPM bara väldigt oskyldig när det kommer till praktiserat vänsterprassel, men även han borde insett att det inte i första hand är med maken/makan kondomerna förmodas göra nytta. Såvida man nu inte vill barnbegränsa familjen med metoden, men det är en annan fråga. Han avslutar med:

"De som lyckades stoppa spridningen – homosexuella enklaver i Väst, vissa afrikanska samhällen – gjorde det genom att prata om smittan, försena sexdebuten, minska antalet partners, ta hand om varandra, predika sexualmoral. Men det stred mot Västs sexualliberala ideal. Därför är budskapet fortfarande kontroversiellt, trots att det räddar liv."

Och ännu bättre blir det om vi använder kondomer, även när sexdebuten är sen, vi har få partners och vi vill ta hand om varandra. Predika sexualmoral kan katolska kyrkan gärna fortsätta med. Vi vet så väl vad den förmår i det ämnet. Inte.


Tillägg 2013-02-27

Hittar detta och konstaterar att "den arga människan" och RPM enligt senaste uppgift - och till skillnad mot vad jag tidigare skrivit - faktiskt är överens om att det behövdes fler kondomer i Afrika. Dvs.jag tror att vi är överens om det. Man kan inte så noga veta, så se det som en dagsnotering.


FAKTA 
Här avslöjas Roland Poirier Martinsson
En av SvD censurerad ilsken reaktion
En av SvD (ännu inte) censurerad ilsken reaktion
Newsmill

7 kommentarer:

Magnus T sa...

Från vanligen välunderrättad källa:

RPM har rätt i att Malcolm Potts menar att kondomer inte har haft stor effekt för att minska HIV i Afrika. Han missar bara att citera Potts förklaring: "This is because consistent condom use has not reached a sufficiently high level"

https://www.facebook.com/johan.norberg.58/posts/480586338667595

Håkan W sa...

Har Du bytt profilbild nu igen? Du tyckte kanske att Du såg för snäll ut på den förra...:)

Tack för Bright-numret, jag avser att teckna mig för en prenumeration.

Allt gott!

Camilla Grepe sa...

Tack för att du prenumererar, Håkan! Ja, jag bytte bild, för jag kände mig lite barsk till sinnes och den nya bilden stämde bättre med sinnestillståndet. :-))

Anonym sa...

Du har fel. Men eftersom du är vänster så kan du inte tänka dig att påven haft rätt. Så enkelt är det.

Willie G sa...

Helt rätt Camilla! SVD bör publicera motargument mot RPM i papperstidningen istället för fegt at gömma sig bakom blogginlägg.
Willie G

Anonym sa...

Biologen/skribenten Helen Epstein är en av dem som visat (http://www.philanthropyaction.com/articles/interview_aids_journalist_helen_epstein_on_the_invisible_cure) hur aidsepidemin minskade i Uganda, där kondomer spelade en mycket liten roll, medan den ökade snabbt i länder där man satte för stor tillit till kondomanvändning.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.