tisdag 9 oktober 2012

Lek ”Finn fem fel” i DN Debatt

DN Debatt publicerar idag en anmärkningsvärd debattartikel.
Den försöker leda i bevis varför folkhögskolor ska ägna sig åt utbildning i religion. Sju företrädare för olika religioner argumenterar med adress till den statliga utredning som ska ”se över statsbidraget till folkbildningen och verksamhetsområdena så att dessa är relevanta och ändamålsenliga”. Utredningen skall presenteras senast den 31 oktober och man säger sig se ”med spänning fram emot utredningens slutresultat.” Jo, det kan man förstå. Som varande representanter för olika religioner, kan de säkert enas om att det enda de är enig i är att statliga medel gör gott. Så kastar de sig in i en argumentation för hur denna statligt finansierade, religiösa kapprustning ska motiveras. Låt oss nu finna fem fel i detta resonemang!

1.”Framväxten av judiska, muslimska och östkyrkliga folkhögskolor ökar den egna delaktigheten i att förverkliga statens syften med folkbildningen och därmed verka för en aktiv religionsfrihet.”

Fel. Meningen implicerar att staten vill att människor ska bli mer religiösa. Men begreppet ”aktiv religionsfrihet” existerar inte och staten uttalar heller ingen önskan om religiös färdighetsträning för sina medborgare.

2.”En sådan strävan bör ses samman med universitetens tredje uppgift – kommunicera forskningen till övriga samhället – och bör gälla även samhällets religiösa sektor.”

Fel. Universiteten utbildar om religion, inte i religion. Den forskning som kommuniceras därifrån kan alltså inte bidra till utbildning i religion på folkhögskolenivå. Dessutom står det redan idag var och en fritt att ta del av forskningsresultaten.

3.”Låt dessa folkhögskolor bli nationella kunskapscentra. Genom att bygga ut folkhögskolorna för minoritetssamfunden och låta dessa utvecklas i dialog med högskolan eller andra institutioner, blir det möjligt för minoritetssamfunden att utveckla nationella kunskapscentra med långtgående integritet för bevarad religionsfrihet och med förutsättningar att vara en del i samhällets utveckling.”

Fel. Nationella kunskapscentra? Låt vara att en religiös folkhögskola av det snitt som föreslås, kan bli en petriskål med spännande innehåll för den som vill studera ”voffo di gör på dette viset”. Vad detta i sin tur skulle ha för bevarande effekt på religionsfriheten får vi av uppenbara skäl ingen upplysning om.

4.”Om folkbildningen decentraliseras och får en tydligare fokusering på kvalitet blir det möjligt att utveckla imam-, präst- och rabbinutbildningar och andra ledarutbildningar i dialog med staten men utifrån samfundens egen självförståelse. Folkhögskolan som form erbjuder rika möjligheter för en bevarad och utvecklad religionsfrihet.”

Fel. Imam- präst- och rabbinutbildningar ska inte betalas av staten. På vilket sätt folkhögskolan som form skulle ha något som helst att göra med en ”bevarad och utvecklad religionsfrihet” är ett mysterium. Ingen vettig människa har föreslagit att religionsfriheten skulle tas bort, men hur den skulle ”utvecklas” kan naturligtvis diskuteras. Den diskussionen kommer då att handla om hur praktiserandet av religionens sedvänjor inskränks av annan lagstiftning. Att vi har religionsfrihet betyder inte att allt är tillåtet i religionens namn.

5.”Religionsfrihet är mer än bara frihet. Den förutsätter religion och som alla andra samhällssektorer behöver dess ledare och deltagare utvecklas och bildas. En religionsfrihet utan en bildning med kvalitet leder till utanförskap och marginalisering och knappast till frihet. I en decentraliserad folkbildning går det att förena religionsfrihet med bildning av hög kvalitet. Tillsammans förmår vi då bygga ett starkare Sverige för Europas framtid med en religionsfrihet som inte bara betyder fri från religion utan också fri för religion.”

Fel. Religionsfriheten är en individuell fri- och rättighet som tillåter dig att utöva din religion. Det är inte ett argument för att göra samhället mera religiöst, vilket texten låter påskina i påståendet att ”Religionsfrihet/…/förutsätter religion/.. Även fortsättningen av texten innehåller häpnadsväckande truismer som inte blir mindre genanta för att de ackompanjeras av politiska klyschor.

Och så till sist en avslutande reflektion. Debattartikeln är undertecknad av sju personer där det enda vi kan ta för givet är att de är djupt oense sinsemellan om sina respektive läror. Om någon av dem skulle sitta inne med en sanning, kommer de övriga oundvikligen att ha fel. Så hur kan de motivera varför staten ska gå in och finansiera deras sagoberättarutbildningar på så lösa boliner? Faktum är att de möts endast i önskemålet om statliga bidrag. Men att Mammon regerar är nu heller ingen nyhet.

3 kommentarer:

Unknown sa...

Klart, tydligt och logiskt som vanligt.
Keep up the good work!

Camilla Grepe sa...

Tack Johnny!

Camilla

Unknown sa...

Skrev en egen liten protest mot deras punkter där. Inte utan att man blir lite förbannad och framför allt häpen över dumheterna som radas upp i artikeln.