måndag 13 februari 2012

Har ditt företag en värdegrund?

Säg det företag eller den statliga myndighet som inte håller sig med en värdegrund i dessa dagar. Blotta frånvaron av värdegrund är sannolikt lika allmänt förekommande som en snödriva i helvetet. Lite uppiggande värdegrundsimplementering sätter alltid guldkant på  chefens vardag.

Själv intresserar jag mig för värdegrunden i den svenska skolan. I den nya skollagen hänvisar man till att värdegrunden har sitt ursprung i "den etik som förvaltats genom kristen tradition och västerländsk humanism". Skolan ska lägga grunden för ett framtida yrkesliv, så värdegrunden bör ju även den följa eleven på livets väg.  För inte ska väl skolan vara en isolerad refug för den värdegrund som vilar i en etik som förvaltats av kristen tradition?

Här öppnar sig vid närmare eftertanke oanade möjligheter att kanalisera kristenhetens ambitioner in i landets alla företag och statliga verk. Arbetsplatspräst, verkspastor och myndighetskyrka. Det kanske vore något? Bibeläventyret skulle bli en given succé. Om inte annat skulle landets alla chefer och generaldirektörer kunna få fina tips från Bibelsällskapet om hur man effektivast möjligt lär ut budskapet med rap, sång, dans och trollerier. Värdegrunden skulle sitta som berget i hela det svenska arbetslivet och godiset och klisterlapparna garanterat höja motivationen hos medarbetarna.

Visserligen skulle detta allokera resurser från den oundgängliga skolmissionen, men vem har sagt att inte en traditionsutarmad anställd på ett statligt verk eller myndighet skulle må bra av ett besök i kyrkan inför semestern eller nästa kick off? Ett gudsord har ingen anställd mått dåligt av och det handlar ju inte om religion, utan om vår tradition. Den som inte vill vara med kan vabba. All eventuell oro för en ansökan om tjänstledighet, är för övrigt fullständigt obefogad. Alla vet ju att nästa lönegrundande medarbetarsamtal, i likhet med skolans betygsättning, sker fullständigt sakligt och objektivt.

Amen

SvD
SvD
SvD 
SvD
DN

Inga kommentarer: