torsdag 10 februari 2011

Skymning över Sotenäs kommun

Om framtidens historiker någon gång ska forska i upprinnelsen till den nyteokratiska eran i Sveriges tjugohundratalshistoria, så har de anledning att notera en till synes obetydlig händelse i en avlägsen landsortskommuns utbildningsnämnd.
I ett protokoll från ett arbetsutskott kan man läsa ett märkligt förslag: Nämnden föreslås att ”ge förvaltningschefen i uppdrag att för tidsperioden 2011-2015 boka och planera för jul- och vårterminsavslutningar i kyrkan”.

Det kan synas vara en obetydlig fråga, men förslaget innebär faktiskt att Regeringsformens paragraf om religionsfrihet skall tillåtas att sättas ur spel genom ett politiskt beslut i en kommunal nämnd. Eller i klartext: Politiker förväntas besluta att omyndiga elever under obligatorisk skoltid ska bevista ett religiöst tempel.

Skolavslutning i kyrkan är en starkt förankrad tradition för eleverna på Sotenässkolan. Vi markerar nu vad som ska gälla för den här mandatperioden”, säger Susanne Aronsson (M),
ordförande i arbetsutskottet i en kommentar till tidningen Bohusläningen.

Ett kinesiskt ordspråk säger: ”även i den minsta spegelskärva kan man se färgen på himlen”. Betraktar man Sotenäs kan man ana hur en teokratisk skymning åter börjar sänka sig över det sekulära landet i norr, som avskaffat statskyrkan och som berömmer sig för sin religionsfrihet. I ett begynnande halvdunkel tillåter sig nu politiker att ge direktiv för kommuninnevånarnas religiösa praktik.

Händelsen i Sotenäs kan naturligtvis förbli den lilla parentes av inskränkthet och dumhet som den rätteligen bör benämnas. Men den kan också bli det tidens tecken, som visar hur politiska och sociala motsättningar ges konstgjord andning genom förment religiös tillhörighet. För människan är märklig. Vi blickar bakåt på en historia som på alla sätt kan beskrivas som dynamisk och omvälvande, men tillåter oss att betrakta vårt nu som ett statiskt tillstånd som, med små justeringar, förväntas bestå för evig tid, som vore vi en gång för alla vaccinerade mot förändring och förtryck. Det är vi inte. Det finns anledning att hålla med Christopher Hitchens: ”Religionen förgiftar allt”


Källa:
Sammanträdesprotokoll 2011-01-27
§§ 1-8 UNAU § 01 Dnr UN 2010/069 

 Kyrkans ungdomsledare flyttar in i Sotenässkolan


Tillägg 2011-02-12
Uppsalas biskop Ragnas Persenius har tidigare gjort ett uttalande i  Dagens Nyheter men med ett något märkligt tillägg:

"Och genom kompletterande erbjudanden till förskola och skola kan barn och ungdomar ges möjlighet att i församlingen verkligen lära känna kyrkans tro och liv inifrån. Då kan de få personlig erfarenhet av kristen tro i församlingen."

Frågan är bara om detta verkligen är skolans uppgift? En rimligare formulering vore: "genom ett erbjudande till barnets familj" För kyrkan förväntas väl ändå inte ta skolan till hjälp i syfte att värva utanför de egna leden?
Det är för övrigt lite lurigt gjort av Ragnar att inleda och avsluta på det sätt han gör. Kanske hoppas han att vi inte ska orka läsa ända till slutet? (DN 2007-01-11).

12 kommentarer:

Creutz sa...

Så aningslösa människor... Så obegripligt aningslösa människor... (För inte kan de väl verkligen ha insikt i de principiella konsekvenserna av ett sådant beslut? Må vi hoppas: icke!)

Inga L. sa...

Camilla
Har du skickat över din utmärkta kolumn och föreslagit att den skall bifogas till nämnda handlingar? :)
Oppositionen hade tydligen inga invändningar när det kom till beslut.

Berno sa...

En hel timme i kyrkan av läsårets dryga tusen timmar! Stackars barn!

Unknown sa...

Fan vilken sjuk människa du är Camilla Grepe.

det positiva är att du har absolut ingen makt alls och ytterst få vet ens att du existerar.

Camilla Grepe sa...

Ja, du Kent. Men till skillnad från dig är jag i alla fall öppen med min identitet. Alltid något, eller hur?

Britt-Marie Landström sa...

Stupidity marches on! Sverige är en sekulär stat och ska så förbli! Tyvärr dras vi med "traditioner", som saknar relevans i dagens samhälle. Skolavslutningar i kyrkan är ett exempel, men allra värst är den religiösa propaganda som vi proppas fulla av från "oberoende" public service-organ! Varje dag matas vi med oemotsagd religiös propaganda, inte minst från P1. Det är "Tankar för dagen", morgonandakt, gudstjänster och Gud (!) vet vad? SVT kompletterar med sitt bidrag till hyckleriet. Skandal!

Camilla Grepe sa...

@Britt-Marie,
Var det inte därför teve började kallas dumburken?

Britt-Marie Landström sa...

Kanske det, men vad ska vi kalla alla som okritiskt sväljer det ena religiösa radio- och tv-programmet efter det andra, utan att reflektera? "Dum-burkor"?

Anonym sa...

Ett steg närmare teokrati?

Camilla Grepe sa...

Folks förtjusning att mucka med varandra med religionen som svepskäl bekymrar mig.

Jenny sa...

"Folks förtjusning att mucka med varandra med religionen som svepskäl bekymrar mig."

Folks förtjusning i att mucka med varandra med sin avsaknad av religion bekymrar mig. Varför ska jag behöva ta skit av så många bara för att jag valt att tro? Det är inte något som någon tvingat på mig, och inget som jag tvingar på någon annan. Men kan inte jag få tro ifred utan att få massa skit för det?

Dessutom, på tal om skolavslutningar i kyrkan. Inte var det en jävel som reagerade på att vi hade skolavslutning i kyrkan när jag gick i skolan.. Vilket inte var speciellt längesen heller. Jag förstår inte heller varför folk inte kan se att många skolor använder skolan för att det är en stor lokal, där alla klasser går in. Där jag gick i skolan hade vi ingen samlingssal eller något där alla kunde samlas.. Eller, vi kanske ska skippa gemensamma skolavslutningar där barn kan glädjas tillsammans, av rädsla för att vi ska behöva ta dem till en kyrka! Ve och fasa! Eller så är hela debatten bara löjlig. En kyrka är en bra stor lokal. Men vi är ju lite rädda här i Sverige för allt som inte är som vi.. (Det vill säga inåtvända och icke troende i de flesta fall)..

Nej, jag blir bara trött.

Camilla Grepe sa...

@Jenny
Lyd till att börja med ett gott råd och gå inte in på min blogg om du är känslig i fråga om religiös tro. Du plågar bara dig själv.

Att det inte var "en jävel" som protesterade över dina egna skolavslutningar i kyrkan kan jag inte göra något åt. Du eller dina föräldrar funderade aldrig på att protestera? Fram till ganska nyligen var det dessutom okej för skolan att låta elever utebli om de inte ville gå till kyrkan. Idag har vi en diskrimineringslag som säger att skolan ska fungera lika för alla. Man har, för att förklara det enkelt, kommit fram till att kristnas behov av kyrkan på skolavslutningsdagen väger lättare än icke-kristnas önskemål om att slippa vistas i ett tempel mot sin övertygelse.

Kanske är det här en ovan tanke för dig, men då kan jag bara uppmana dig att göra ett ärligt försöka vänja dig. Du är som du säkert vet helt fri att gå i kyrkan när du vill på din fritid. Visst är väl det något att glädja sig åt?